Bestuur

Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) van de veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit de burgemeesters van de tien gemeenten in de regio: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort. De burgemeester van Haarlem is door de minister aangewezen als voorzitter.

Bestuurscommissies
Naast het Algemeen Bestuur, heeft de VRK twee bestuurscommissies, één voor Openbare Veiligheid en één voor Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg.

Deze twee bestuurscommissies hebben een bestuurstaak, met( inhoudelijke)  besluitvormende bevoegdheden. In deze twee commissies bespreken de bestuurders geregeld ook zaken op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn die van regionaal belang zijn, maar  niet direct betrekking hebben op de VRK.

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRK is verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en coördinatie. Het DB heeft vijf leden: de burgemeesters van Haarlem (voorzitter), Haarlemmermeer en Velsen, plus twee portefeuillehouders Volksgezondheid.

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling van de tien gemeenten in de regio.  Het doel is door intergemeentelijke samenwerking, en door de combinatie van brandweer en GGD in één organisatie, doelmatig uitvoering geven aan taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, volksgezondheid en ambulancevervoer.

Wettelijke grondslag
Er zijn twee wetten die de taken van de VRK voor een groot deel invullen, de Wet veiligheidsregio’s en de Wet publieke gezondheid. Deze twee wetten verplichten de tien gemeenten in Kennemerland om bepaalde taken samen onder te brengen in een gemeenschappelijke regeling.