Colofon

Contact
Opmerkingen over deze website kunt u zenden aan: webredacteur@vrk.nl
Algemene vragen en/of opmerkingen nav de inhoud kunt u zenden aan: vrk@vrk.nl

Beheer
Het beheer en de ontwikkeling van deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de afdeling Communicatie van Veiligheidsregio Kennemerland.

Bouw
Deze site is ontwikkeld door Macaw. Content Management System: Umbraco.

Web Accessibility Initiative
De site voldoet aan de richtlijnen van het Web Accessibility Initiative, zoals uitgegeven door het Worldwide Web Consortium. In Nederland wordt betere toegankelijkheid gepromoot door 'drempels weg', een initiatief van het ministerie van VWS.