Opleiden

Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) is gericht op het versterken en verbeteren van het optreden van de crisisteams van de crisisorganisatie. Het gaat om het Beleidsteam (BT), het Operationeel Team (OT), het Commando Plaats Incident (CoPI) en de samenwerking van deze crisisteams met de meldkamer.

Voor het versterken en verbeteren van het optreden van de crisisteams van de crisisorganisatie wordt er ieder jaar een opleidingskalender gemaakt waarop de crisisfunctionarissen van de crisisteams zich kunnen inschrijven.

Eén van deze activiteiten op de opleidingskalender is de Opleiding Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (OCR). Iedere nieuwe crisisfunctionaris dient deze opleiding te volgen en met goed resultaat af te ronden om zo een functie in de crisisorganisatie te kunnen vervullen.