Netcentrisch werken

Het doel van informatiemanagement is het zo snel mogelijk verkrijgen van alle informatie die relevant is voor de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en het actief beschikbaar stellen van die informatie aan de functionarissen in de crisisorganisatie die de informatie nodig hebben.

Eén van de middelen die hiervoor gebruikt kan worden is een informatiemanagementsysteem: LCMS Tekst en LCMS Plot. LCMS staat voor Landelijk Crisis Management Systeem.