Meldkamer

Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)
Het MICK is de gemeenschappelijke meldkamer van de Veiligheidsregio Kennemerland. De meldkamers van Ambulance, Brandweer, Politie en het Service Centrum van de Politie zijn hier ondergebracht. Bij het Service Centrum komen alle telefonische vragen binnen vanuit de regio via het landelijk telefoonnummer 0900-8844.  

 

24 uur per dag 7 dagen per week
Het MICK wordt 24 uur per dag 7 dagen per week bemand door speciaal opgeleide centralisten. Centralisten nemen (spoedeisende) vragen aan van uitvoerende diensten, burgers en instanties. De meldkamer is uitgerust met speciaal ontwikkelde computersystemen en technologie. Centralisten achterhalen de exacte (hulp)vraag en/of situatie, beoordelen de urgentie en registreren deze in de daarvoor bestemde systemen. Moderne communicatienetwerken zorgen ervoor dat de meldkamer altijd direct in verbinding staat met de hulpverlener op straat.

 

Burgernet, NL-Alert of Amber Alert?

Als 1-1-2 het niet doet ...

 

alarmnummer 112 (informatie van de rijksoverheid)