Inkoop

Aanbestedingen
Een overzicht van de actuele aanbestedingen van veiligheidsregio Kennemerland vindt u op www.tenderned.nl Hier worden aankondigingen van opdrachten en bekendmakingen van gegunde opdrachten gepubliceerd.

Actuele aanbestedingen
Kijk voor het actuele overzicht op www.tenderned.nl

Inkoopvoorwaarden
Algemene inkoopvoorwaarden Veiligheidsregio Kennemerland 2016

Aanbestedingsreglement
De Inkoopvoorwaarden van Veiligheidsregio Kennemerland zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, orders en overeenkomsten, waarbij Veiligheidsregio Kennemerland optreedt als inkoper van leveringen en/of diensten.

Contact
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met afdeling Inkoop via inkoop@vrk.nl.