Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Verslaglegger BT Chantal van Keulen vertelt

Chantal van Keulen is in haar dagelijks werk juridisch handhaver op de onderwerpen brandveiligheid en kinderopvang. Zij stelt bijvoorbeeld naar aanleiding van uitgevoerde controles door brandweer en GGD-handhavingsbrieven op. Daarnaast behandelt zij parkeervergunningsbezwaarschriften die bij gemeente Haarlem binnenkomen. Binnen de regionale crisisorganisatie draait Chantal al een aantal jaar mee als verslaglegger van het beleidsteam (BT).

Het BT is verantwoordelijk voor de bestuurlijke en strategische besluitvorming bij een incident. “Als verslaglegger ben ik verantwoordelijk voor het vastleggen, verzamelen en bewaren van relevante gegevens over het verloop van het incident binnen het beleidsteam. Tijdens de corona crisis komt het BT wekelijks bijeen. Overleg vindt plaats via de digitale weg”. Anders dan bij een incident of crisis in één gemeente treft dit de gehele samenleving en dus zijn alle negen burgemeesters vanuit regio Kennemerland aangesloten in het BT.

“Bij het corona-BT vorm ik een duo met Richard Voorneman. Waar mogelijk sluiten we samen aan en maken we onderling de afspraak wie de hoofdverslaglegger is. Dit blijkt goed te werken, zo delen we elkaars aantekeningen en zijn beiden goed aangehaakt. Het uitwerken van een verslag duurt gemiddeld 5 tot 6 uur, iets wat ik het liefst zo snel mogelijk na de vergadering afrond. Ik vind het een interessante klus, dicht op het vuur. Zo zie ik bijvoorbeeld hoe besluitvorming tot stand komt – in relatie tot hoe het geschetst wordt in de media. Dit komt niet altijd overeen met de realiteit.

In het BT heerst een prettige sfeer, ondanks de professionaliteit en hoge werkdruk wordt er ook tijd gemaakt voor het uitspreken van de onderlinge waardering. Zo worden wij als verslaglegger ook regelmatig bedankt voor onze inzet en verslagen. Dat doet goed!”

Chantal benadrukt het belang van haar netwerk en hoe deze bijdraagt aan de samenwerking. “Ik zou mijn collega’s mee willen geven om vooral deel te nemen aan de (netwerk)bijeenkomsten! Deze zijn er niet voor niets, persoonlijk contact leidt tot een professionelere samenwerking. Ik heb er nu profijt van tijdens deze crisis.”