Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Aantal bezoekers per doorstroomlocatie

De veiligheidsregio’s in Nederland moeten voor doorstroomlocaties het maximale aantal bezoekers vaststellen die tegelijkertijd kunnen worden toegelaten op de locatie. Dit is een van de nieuwe maatregelen die 29 september in het hele land zijn ingegaan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het maximum aantal personen van 30 in binnenruimtes geldt niet voor doorstroomlocaties, mits de beheerders maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt en zij zich aan de afspraken houden die zij met de veiligheidsregio hebben gemaakt.

Bij de bepaling van het maximum aantal personen bij een doorstroomlocatie wordt rekening gehouden met de oppervlakte van de locatie en de mogelijkheid om de maatregelen te kunnen naleven, zoals de 1,5 meter onderlinge afstand.

Wat is een doorstroomlocatie?
Met een doorstroomlocatie wordt een locatie bedoeld waarbij een doorstroom is van bezoekers, zoals in dierentuinen en bij kermissen.

Doorstroomlocaties:

 • zijn locaties waar de bezoekers lopend een route afleggen;
 • hebben één ingang en één uitgang;
 • werken met tijdslots en reserveringen;
 • hebben een protocol voor het naleven van alle RIVM- en branche-richtlijnen.

Voorbeelden van doorstroomlocaties zijn: bibliotheken, musea, dierentuinen en kermissen. De volgende voorbeelden vallen in ieder geval niet onder de noemer doorstroomlocaties: arcadehallen, casino's, congreszalen, horeca, indoor-speeltuinen, vergaderlocaties, zwembaden. Voor de detailhandel geldt een uitzondering: winkeliers hoeven zich niet te melden bij de veiligheidsregio om het maximale aantal bezoekers vast te stellen, mits zij een deurbeleid hanteren waardoor de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en het binnen niet te druk wordt.

Aanmeldprocedure
Beheert u zo’n doorstroomlocatie in de regio Kennemerland? Meld u dan bij de betreffende gemeente met een voorstel voor het maximale aantal bezoekers. Houd daarbij hierbij rekening met de maatregelen die zijn vastgesteld in de noodverordening. De recente noodverordening is hier te downloaden.

De gemeente toetst het voorstel en adviseert de voorzitter van de veiligheidsregio over het te nemen besluit. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente.

Voeg in de mail aan de gemeente een bijlage toe met daarin (voor uw locatie) uitgewerkt en aandacht voor:

 • vloerplan + beschikbaar vloeroppervlak bezoekers
 • maximaal aantal gelijktijdige bezoekers
  Uitgangspunt: 5 m² looproute per bezoeker
 • sanitaire voorzieningen
 • hygiëne maatregelen
 • voldoen aan richtlijnen RIVM
 • voldoen aan richtlijnen branche
 • het kunnen naleven van maatregelen, zoals de 1,5 meter onderlinge afstand, is bepaald en aan de overige voorwaarden voor een samenkomst is voldaan.