Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Systeemoefening VRK 2019

Een simulatieoefening of operationele ketenoefening of een combinatie daarvan, op basis van een incidentscenario dat zich 'real time' ontwikkelt. Gericht op het onderhouden van routine in multidisciplinaire crisisbeheersing. Daarbij speelt opschaling en informatie-uitwisseling tussen de verschillende teamniveaus een centrale rol. Jaarlijks wordt één combinatieoefening aangewezen als systeemoefening. Bij een systeemoefening wordt de oefening geobserveerd door vertegenwoordigers van het ministerie van V&J.
donderdag 13 juni 2019 van 09:00 tot 16:00 Programma

Systeemoefening waarbinnen de volledige hoofdstructuur exclusief operationele eenheden in gezamenlijkheid wordt beoefend.

 Cursus locatie

Locatie in de regio, RCC