Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Systeemoefening VRK

Een simulatieoefening of operationele ketenoefening of een combinatie daarvan, op basis van een incidentscenario dat zich 'real time' ontwikkelt. Gericht op het onderhouden van routine in multidisciplinaire crisisbeheersing. Daarbij speelt opschaling en informatie-uitwisseling tussen de verschillende teamniveaus een centrale rol. Jaarlijks wordt één combinatieoefening aangewezen als systeemoefening. Bij een systeemoefening wordt de oefening geobserveerd door vertegenwoordigers van het ministerie van V&J.
vrijdag 1 oktober 2021 van 00:00 tot 00:00