Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Interregionale oefening met VRZW

Een simulatieoefening op basis van een incidentscenario dat zich 'real time' ontwikkelt. Gericht op het onderhouden van routine in multidisciplinaire crisisbeheersing. Daarbij speelt opschaling en informatie-uitwisseling tussen de verschillende teamniveaus een centrale rol.
woensdag 15 december 2021 van 13:00 tot 17:00 Cursus locatie

n.t.b.