Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Geactualiseerde planvorming per 3 april 2018 in werking

dinsdag 3 april 2018, 08:21
Vanaf vandaag is de geactualiseerde planvorming rond Tata Steel (incl. Linde Gas), Air Products en Schiphol in werking getreden.

Tata Steel en Air Products

Tata Steel en Linde Gas Benelux in IJmuiden en Air Products in Halfweg zijn bedrijven waar de gevolgen ingrijpend kunnen zijn wanneer zich er een gevaarlijke situatie voordoet. Zij vallen onder de werking van het 'Besluit risico's zware ongevallen'. Dit betekent dat hier extra goed gelet wordt op veiligheid en risico's en dat er een rampbestrijdingsplan (RBP) moet zijn. De (vernieuwde) plannen treden vanaf vandaag in werking.

 

Crisisbestrijdingsplan Schiphol versie 2.3

Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S, versie 2.3) is geactualiseerd en treedt vanaf vandaag in werking. Het CBP-S is op 14 december 2017 vastgesteld door de waarnemend burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, namens de Veiligheidsregio Kennemerland.

Het CBP-S is bedoeld voor alle publieke en private organisaties die betrokken zijn bij een vorm van crises op het gebied van openbare orde, fysieke veiligheid en rechtsorde die zich binnen het geografische werkingsgebied van het CBP-S kunnen voordoen. Het CBP-S schetst de multidisciplinaire samenhang tussen taken van deze partijen in de verschillende situaties met als doel een betere gezamenlijke aanpak. Het CBP-S sluit aan op het Crisisplan VRK en beschrijft de specifieke afspraken voor Schiphol. Door de koppeling tussen deze twee plannen ontstaat een samenhangend stelsel van planvorming met betrekking tot de voorbereiding van de VRK op de bestrijding van (voorzienbare) crises.

 

Meer weten?
Neem dan contact op met het Veiligheidsbureau Kennemerland via: vbk@vrk.nl of 023-515 9777.