Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Ter inzage: Crisisbestrijdingsplan Schiphol

maandag 1 oktober 2018, 10:37

Van 1 oktober 2018 tot 5 november 2018 ligt het Crisisbestrijdingsplan Schiphol ter inzage bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), Zijlweg 200 in Haarlem. U kunt het plan ook  hier downloaden 

Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) beschrijft de wijze waarop de rampenbestrijding en crisisbeheersing op Schiphol is geregeld en hoe de crisisorganisatie is ingericht. Het plan is bedoeld voor alle organisaties die betrokken zijn bij een crisis op het gebied van veiligheid en openbare orde op en rond de luchthaven. Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol schetst de samenhang tussen taken van de betrokken partijen in verschillende crisissituaties met als doel een goede gezamenlijke aanpak.

Het CBP-S sluit aan op het Crisisplan Veiligheidsregio Kennemerland  en beschrijft de specifieke afspraken voor Schiphol. Door deze koppeling  is er samenhang in de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing op en rond Schiphol.  

Vaststelling
Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol moet formeel worden vastgesteld. Voordat het zover is legt de Veiligheidsregio Kennemerland het ontwerpbesluit ter inzage en kunnen er zienswijzen worden ingediend.

Zienswijze
Een zienswijze is een reactie op het ontwerpbesluit. Belanghebbenden hebben de hele periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt de gelegenheid om een zienswijze in te dienen bij Veiligheidsregio Kennemerland. Belanghebbenden kunnen dit naar keuze mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijk stuurt u een zienswijze via vrk@vrk.nl onder vermelding van uw naam, adres en ‘zienswijze Crisisbestrijdingsplan Schiphol’.

Via de post kan dit naar; Veiligheidsregio Kennemerland t.a.v. het Veiligheidsbureau Postbus 5514 2000 GM Haarlem Wilt u mondeling een zienswijze indienen of heeft u vragen over het Crisisbestrijdingsplan Schiphol dan kunt u contact opnemen met het Veiligheidsbureau via telefoonnummer 023-5159777.