Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Dagelijks Bestuur VRK stelt Peter Heskes aan als externe onderzoeker naar totstandkoming rapport GGD

dinsdag 13 juli 2021, 15:15
Het externe, onafhankelijke onderzoek naar hoe het rapport ‘Incidentie en prevalentie van kanker in de regio’ binnen de GGD Kennemerland tot stand is gekomen, zal worden uitgevoerd door voormalig gemeentelijke ombudsman van Den Haag Peter Heskes. Het dagelijks bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) besloot op 5 juli tot een extern onderzoek nadat een publicatie in de media had gezorgd voor onduidelijkheid over de totstandkoming van het rapport. Voorzitter VRK Marianne Schuurmans: ‘Ik begrijp de onrust die er bij inwoners is ontstaan en mede daarom vind ik het van groot belang dat er snel helderheid komt.’

Peter Heskes was in de periode 2012 tot 2019 werkzaam als gemeentelijke ombudsman bij de gemeente Den Haag en gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarvoor heeft hij onder meer gewerkt als Directeur Stadsbeheer bij de gemeente Den Haag en als Hoofd Recherche bij de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst en de Regiopolitie Hollands Midden. Sinds zijn pensionering in 2020 is hij voorzitter van de Alliantie Financiële Ondersteuning Den Haag.

Het Dagelijks Bestuur heeft de externe onderzoeker gevraagd antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Wat is de aanleiding, op wiens initiatief en met welk doel is dit kankerincidentieonderzoek uitgevoerd? 

2. Hoe is dit rapport tot stand gekomen, hoe is de interactie binnen de GGD geweest en wat is de reden geweest van aanpassingen? 

3. Wie zijn er allemaal betrokken geweest bij het opstellen van het rapport? 

4. Is er bij de realisatie ervan beïnvloeding geweest van bijvoorbeeld bedrijven, organisaties, bestuurders en/of bestuursorganen waardoor onderzoeksresultaten zijn achtergehouden en/of de duiding vooringenomen is?

5. Wat is de verklaring van het niet meer noemen van de naam Tata Steel in de definitieve versie? 

6. Kunnen de onderzoeksresultaten redelijkerwijs tot de gegeven duiding leiden?

Dhr. Heskes start zo snel mogelijk met het onderzoek en verwacht in september met de onderzoeksresultaten te komen.