Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

De weg naar een dynamisch risicoprofiel

We starten dit jaar met het actualiseren van het Regionaal Risicoprofiel (RRP) van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Het RRP beschrijft welke risico’s er in de regio voorkomen en hoe zwaar deze risico’s wegen. Het RRP wordt elke vier jaar geactualiseerd. Dat gebeurt door een projectgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende kolommen. Daarnaast werkt de projectgroep bij deze actualisatie intensief samen met een groot aantal partners en andere veiligheidsregio’s.

Omdat de regio en de maatschappij continu in ontwikkeling zijn, is het belangrijk om het RRP ook tussentijds actueel te houden. De projectgroep ontwikkelt daarom manier om een dynamischer RRP te creëren. Zodat het RRP nog beter meebeweegt met de ontwikkelingen. Tegelijk zal andere vormgeving de RRP beter leesbaar en bruikbaar maken. We verwachten het geactualiseerde RRP vanaf 1 januari 2023 te kunnen gebruiken.

Wat doet de projectgroep?
Om het risicoprofiel te actualiseren, volgt de projectgroep logischerwijs de volgende stappen:
1. Inventariseren van risico’s in de regio: welke gebeurtenissen die een risico vormen, kunnen plaatsvinden in de regio?
2. Inschatten van impact: hoe waarschijnlijk is het dat deze gebeurtenissen plaatsvinden en welke impact hebben ze? Daarmee kan de projectgroep duiden hoe zwaar elk risico weegt.
3. Inschatting van invloed VRK: welke middelen heeft de VRK om invloed uit te oefenen op deze risico’s?

Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing
Wettelijk gezien moet er tenminste één keer in de vier jaar een beleidsplan worden vastgesteld: het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing. Daarin is het beleid ten aanzien van crisisbeheersing van de veiligheidsregio vastgelegd. Het laat zien wat de doelstellingen en/of ambities van de veiligheidsregio zijn. Het huidige plan loopt tot 2022. Voor het nieuwe plan is het RRP een belangrijke bron. Door te weten welke risico’s er zijn, kunnen we de ambities helder krijgen. Daarom werkt de projectgroep van het RRP nauw samen met degenen die dit beleidsplan opstellen.