Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Onverwachte oefening

Jaarlijks organiseren de Veiligheidsregio’s een systeemtest. Met deze test beoordelen we of de crisisorganisatie goed functioneert wanneer een groot incident, een grote ramp of crisis zich voordoet. Mensen die buiten de organisatie staan nemen waar en wijzen verbeterpunten aan. Dat is van groot belang, gezien de risico’s in ons werkgebied en onze verantwoordelijkheid richting burgers en bedrijven.

Fysiek deelnemen
Op een onverwachts moment in de eerste week van oktober (week 40) vindt de systeemtest van Veiligheidsregio Kennemerland plaats. Het zal een alarmerings-, opkomst- en tabletop-oefening zijn, met tegenspel. De dienstdoende crisisfunctionarissen nemen fysiek deel aan de crisisteams. Alleen op die manier kunnen de verschillende teams worden waargenomen op basis van de toetsingscriteria van de Inspectie Justitie en Veiligheid (zie ook het
toetsingskader).

 

Scenario

Het gaat om een realistisch scenario in werkelijke tijd, dat voorziet in opschaling naar GRIP 3. Het scenario wordt vooraf niet bekend gemaakt. Daarmee kan de kwaliteit van de crisisorganisatie optimaal getoetst worden.

 

Deelnemers

Alle functionarissen werkzaam in de onderdelen en crisisteams van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie nemen deel:

  • Meldkamer Noord-Holland;
  • Commando plaats incident (CoPI);
  • Operationeel team (OT), inclusief de secties;
  • Backoffice Bevolkingszorg;
  • Regionaal actiecentrum communicatie (RAC);
  • Beleidsteam (BT).

Iedereen neemt gelijktijdig deel aan de oefening, die ongeveer drie uur duurt. De crisisruimten op de Zijlweg zijn coronaproof ingericht. We vragen de deelnemers een mondkapje te dragen wanneer anderhalve meter lastig te waarborgen is, mits deze maatregel dan nog van kracht is. De crisisfunctionarissen worden op dezelfde manier gealarmeerd als bij een echte opschaling. In de berichtgeving zal worden aangegeven dat het om de systeemtest gaat.

 

Voor meer informatie kun je mailen naar vbk@vrk.nl