Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Crisisbestrijdingsplan Schiphol geactualiseerd

Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) wordt elk jaar geactualiseerd. Afgelopen juni is de nieuwste versie vastgesteld en wordt op maandag 2 september operationeel. In dit artikel de wijzigingen op hoofdlijnen.

Een incident op Schiphol kan een kettingreactie tot gevolg hebben tot ver buiten de grenzen van de luchthaven. Het CBP-S schetst de multidisciplinaire samenhang tussen de taken van de diverse partijen in verschillende situaties. Met als doel: een betere gezamenlijke bestrijding van (voorzienbare) crises. Denk aan een brand in de Schipholspoortunnel, uitval van stroom, een aswolk of een luchtvaartongeval.

Het CBP-S is bedoeld voor alle publieke en private organisaties die betrokken zijn bij een crisis op het gebied van openbare orde, fysieke veiligheid en rechtsorde op en rondom Schiphol. Het geactualiseerde plan wordt nog verspreid onder en toegelicht aan alle betrokkenen.

De wijzigingen van het Crisisbestrijdingsplan Schiphol op hoofdlijnen:

 • Toevoeging scenario 'OOV-effecten na verstoring Schiphol'

Op basis van de aanbevelingen uit de overall-evaluatie van de stroomstoring op Schiphol in april vorig jaar is een nieuw scenario uitgewerkt: OOV-effecten na verstoring Schiphol. Hierin zijn de belangrijkste aspecten die bij deze evaluatie naar voren kwamen verwerkt:

 • Denken in scenario's en effecten
 • Moment van op- en afschalen
 • Tijdig informeren van betrokkenen
 • Snel activeren van het Actiecentrum Mobiliteit
 • (Crisis)communicatie en publieksinformatie
 • Het nieuwe scenario is opgenomen in deel II van het CBP-S, paragraaf 1.5
 • Aanpassing scenario Infectieziekte

Het scenario 'Dreiging besmetting. Melding gezagvoerder van mogelijk ernstige infectieziekte' is aangepast, zodat het weer kloppend is met het geactualiseerde draaiboek IZB WPG Schiphol.

 • Nieuw scenario voor KLM E&M

Voor KLM E&M is ervoor gekozen om het scenario Blauwzuur te vervangen door het scenario Emissie (na explosie) Galvano in gebouw 415. Een realistische scenario met grote effecten voor de omgeving.

 • Aanpassingen onderdelen crisiscommunicatie

In overleg met de taakorganisatie Crisiscommunicatie (Bevolkingszorg Kennemerland) zijn alle scenario's doorlopen en aangepast op de onderdelen crisiscommunicatie.

 • Aanpassingen bestuurlijke aandachtspunten

De bestuurlijke aandachtspunten bij de scenario-uitwerkingen zijn bekeken en waar nodig aangescherpt.

Publicatie van het plan

Het huidige CBP-S wordt niet meer in z'n geheel gepubliceerd, vanwege de deels gevoelige informatie. Het algemene deel wordt online gepubliceerd; het vertrouwelijke deel wordt digitaal ter beschikking gesteld aan het bestuur en de partijen die in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing een operationele taak vervullen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Corine van der Klis (cevdklis@vrk.nl of 06-13 58 83 35).