Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Even voorstellen Hans van Velthuijsen

Hans van Velthuijsen liep als 19-jarige het Opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee binnen om te voldoen aan de dienstplicht. Ruim 35 jaar later is hij er nog steeds werkzaam. Hij combineert zijn dagelijkse werkzaamheden met die van hoofd Mobiliteit in het SGBO. Hoe doet hij dat?

"In mijn eindexamenjaar van de have kreeg ik de oproep voor mijn dienstplicht. Ik werd ingedeeld bij de Koninklijke Marechaussee. Ik raakte ook geinteresseerd in de functie van beroepsmarechaussee. Na de nodige testen kreeg ik een positief antwoord en mocht ik na mijn dienstplicht de beroepsopleiding in Apeldoorn doen."

"Ik werk nu als junior adviseur bij het Bureau Uitvoerende Diensten. Ons bureau coördineert de evenementen waarbij inzet van personeel en materiaal van de marechaussee nodig is. Dit is taakveld overschrijdend, zoals ze dat noemen. Dit betekent dat wij veel in overleg zijn met de verschillende onderdelen van de marechaussee op het gebied van (inter)nationale militaire politietaken en grenspolitietaken."

De nodige ervaring

"In mijn vorige functies, onder meer als motorrijder en commandant van de motorpool, had ik geregeld te maken met de crisisorganisatie. Binnen de marechaussee hadden we heel lang geen SGBO-organisatie en toen dit in oprichting was, vroegen ze mij. Ik had de nodige ervaring op het gebied van mobiliteit. In 2011 werd ik gevraagd om de rol van chef Mobiliteit in te vullen bij de Marinedagen in Den Helder. Een jaar later heb ik een opleiding aan de Politie Academie gevolgd voor hoofd Mobiliteit."

Als je een crisisfunctie vervult, heb je te maken met piketweken. Die hebben gelukkig geen invloed op mij of mijn privéleven. Het thuisfront is wel van me gewend dat ik regelmatig op andere tijden werk. Binnen de marechaussee hebben we zes SGBO's. Dit betekent dat je één keer in de zes weken een week piket hebt. We hebben nu twee vacatures. Deze worden opgevuld, maar de daarvoor bestemde collega's moeten nog in opleiding. Met de vier overgebleven hoofden Mobiliteit vullen we tijdelijk deze lege plekken op. Dat gaat in goed overleg."

Dubbelrol

"Ik word veelal ingezet bij evenementen die ver van tevoren bekend zijn en soms bij een acuut incident. Van de inzetten die ik heb gehad, heeft de landelijke ov-staking van afgelopen mei voor mij de meeste impact gehad. Ik bleek niet alleen hoofd mobiliteit te zijn, maar ook voorzitter van het Actiecentrum Mobiliteit. Er was geen recente ervaring met het actiecentrum, dus bij het samenstellen van het team heb ik behoorlijk moeten zoeken."

"Gelukkig heb ik veel steun gehad van een collega die betrokken is geweest bij het opstellen van actualiseren van het mobiliteitsplan Schiphol. Uiteindelijk heb ik een fantastisch team mogen aansturen en hebben we, met de kennis en ervaring die eenieder had, de juiste maatregelen kunnen nemen om Schiphol bereikbaar te houden. Ik ben weliswaar voor de leeuwen geworpen en maakte dagen van vijftien uur, maar we hebben er toch iets moois van weten te maken. Het was een dag met heel veel leermomenten."