Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Teamtrainingen maatschappelijke onrust

Ook dit jaar organiseren we vanuit het Veiligheidsbureau Kennemerland teamtrainingen voor het OT en het BT. Tijdens deze trainingen gaan de teams aan de slag met een crisissituatie waarvoor zij normaal gesproken zouden worden opgeroepen. Dit jaar ligt de focus op een groot incident tijdens een evenement.

Aangezien het jaarthema in het MOTO-programma maatschappelijke onrust is, komt dit thema ook in de teamtrainingen uitgebreid aan de orde. Wat dit concreet inhoudt? We vragen de teams niet alleen na te denken over de aanpak van het incident op tactisch en strategisch niveau, maar ook over hoe om te gaan met de impact van de crisis op de maatschappij. Verder staan we stil bij het thema 'nafase'. Veel vormen van maatschappelijke onrust spelen zich namelijk af in de fase ná de crisis.

Incidenten

Tot nu toe hebben we deze teamtrainingen drie keer georganiseerd. Per training passen we het scenario aan, zodat dit aansluit bij de aanwezige burgemeesters in het BT. De gesimuleerde incidenten vonden plaats tijdens de feestweken van Beverwijk en Heemskerk en de Jumbo-racedagen. Uit deze trainingen zijn meerdere punten naar voren gekomen die al goed gaan, maar ook punten die beter kunnen. Zo komt het belang van snel en duidelijk communiceren, snel inzicht krijgen in stakeholders en hun bevoegdheden en het starten met de overdracht naar de nafase in het OT terwijl de crisis nog in volle gang is, naar voren. Al met al hebben deze trainingen bijgedragen aan de geoefendheid van de crisisfunctionarissen en de paraatheid van de Veiligheidsregio.

Benieuwd?

In het najaar volgen nog twee teamtrainingen voor het OT (op de dinsdag) en het BT (op de donderdag). Meedoen? Schrijf je dan snel in via je MOTO-contactpersoon.