Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Even voorstellen: Ron Gravemaker

De 31-jarige Ron Gravemaker is sinds augustus 2018 adviseur publieke gezondheid bij GGD Kennemerland, en sinds begin dit jaar hoofd ondersteuning geneeskundige zorg bij de crisisorganisatie. Hoe bevalt dat?  Ron Gravemaker

“Mijn leidinggevende heeft het bij mij gepromoot om ook een crisisfunctie binnen de organisatie te gaan vervullen. Ik heb nog geen inzetten gehad, maar op mijn allereerste dag piket vond de aanslag op de tram in Utrecht plaats. Het piket lopen en mijn crisisfunctie namen toen opeens concrete vormen aan en het werd daardoor een spannende dag.”  

“Ik heb een achtergrond in de sportwereld. Hiervoor werkte ik acht jaar bij Team Sportservice. Zij voeren voor gemeenten een breed sportbeleid uit. Met name laagdrempelige sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen, jeugd en mensen met een beperking.”  

Nog geen dag spijt
“Sinds dit jaar werk ik bij de VRK en daar heb ik nog geen dag spijt van! De ene helft van mijn werk bestaat eruit dat ik contactpersoon ben voor de gemeente Velsen rond vragen over volksgezondheid. Ik zorg ervoor dat ik de gemeente in contact breng met het juiste onderdeel van de GGD. Voor de andere helft ben ik het aanspreekpunt voor alle gemeenten binnen de regio rond statushouders (asielzoekers die als vluchteling zijn erkend, red.) en gezondheid.”  

“Mijn leidinggevende heeft het bij mij gepromoot om ook een crisisfunctie binnen de organisatie te gaan vervullen. Hij vindt het daarbij vooral belangrijk dat ik er zelf enthousiast over ben en dat mijn afdeling is vertegenwoordigd binnen de crisisorganisatie. In december 2018 kwam de vacature Hoofd ondersteuning geneeskundige zorg (HON GZ, red.) beschikbaar en daar ben ik voor aangenomen. Ik heb inmiddels de interne regionale opleiding gevolgd. Die bestond uit veel theorie en werd aangevuld met cases. In april ben ik begonnen met de landelijke opleiding HON GZ.”  

Even wennen
“Wat betreft de uren die ik aan mijn crisisfunctie besteed is er nu, door het volgen van mijn opleiding, sprake van een piekbelasting, maar die tijdsinvestering neemt in de loop van de tijd af. Ik heb het vooraf goed met mijn vriendin overlegd, want piketdienst is vooral vanuit praktisch oogpunt even wennen. Bijvoorbeeld dat je, ook in je vrije tijd, in de regio moet zijn en altijd in de buurt van je auto moet blijven.”  

“Ik heb nog geen inzetten gehad, maar op mijn allereerste dag piket vond de aanslag op de tram in Utrecht plaats. Het piket lopen en mijn crisisfunctie namen toen opeens concrete vormen aan en het werd daardoor een spannende dag. Ik had wel een collega als achtervang die mij hielp met het in de gaten houden van de actuele informatie.”   

“Aan een oefening heb ik nog niet meegedaan, maar wel met een collega meegekeken. Wat mij vooral opviel: tijdens mijn opleiding heb ik veel sheets en stroomdiagrammen gezien en tijdens het beoefenen van een crisissituatie gaan de lijntjes door elkaar lopen. Maar er was sprake van een ‘gecontroleerde chaos’ en dat vond ik mooi om mee te maken.”  

Laat je niet afschrikken
“Waarschijnlijk zal iedereen aan het begin van het opleidingstraject denken: ‘Dit is een hoop nieuwe informatie en snap ik dit eigenlijk allemaal wel?’ Daar moet je doorheen kijken. Laat je niet afschrikken door het onbekende. Ga er vooral onbevangen in, dan komt het goed. Daarnaast staan mijn collega’s altijd voor mij klaar als ik hulp nodig heb. Maak daar zeker gebruik van!”