Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Ontruiming flats Beverwijk

Begin maart zijn in Beverwijk twee flats gedeeltelijk ontruimd, omdat er een te hoge concentratie koolmonoxide was gemeten. Die koolmonoxide kon, vanwege de harde wind die dag, niet goed wegkomen door de afvoerconstructie. Hierdoor stapelde de hoeveelheid koolmonoxide zich op in zestien woningen.

Onder de bewoners heerste veel onrust. Voor dit incident is opgeschaald naar GRIP 1, en het COPI kwam ter plaatse. Belangrijk aandachtspunt voor het COPI was het snel informeren van de bewoners over de situatie. Het Veiligheidsbureau zorgde hierbij voor samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen.