Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Een geslaagde netwerkbijeenkomst Nafase

Op woensdag 2 oktober organiseerde de Veiligheidsregio Kennemerland een netwerkbijeenkomst voor alle crisisfunctionarissen uit de regio Kennemerland over de mogelijke thema's uit het proces 'nafase' van calamiteiten, rampen en crises.

Bij de start van de bijeenkomst is de containercalamiteit bij de Waddeneilanden met rampzalige gevolgen uitgelicht. Daarna werden de ervaringen en lessen gedeeld van het spoordrama in Oss, nu een jaar geleden.

In beide casussen speelden een veelheid aan vraagstukken zoals de zorg voor getroffenen, onderzoeken, verantwoording, informatievoorziening en schadeafhandeling. In de daarop volgende sessies zijn alle facetten van de nafase in verdiepende sessies aan bod gekomen.

De deelnemers hebben de bijeenkomst als zeer nuttig ervaren. Het besef dat er veel meer moet gebeuren dan het bieden van (psychosociale) nazorg groeit. Juist de adequate afhandeling van de crisis in al zijn facetten is onderdeel van crisismanagement. Elke casus vraagt een aanpak op maat; er zijn veel aandachtspunten die goed zijn om van te voren te kennen en te verkennen. "Wat bij een crisis echt helpt, is elkaar te kennen en te weten wat elke organisatie kan betekenen in die nafase", zo vertelde dagvoorzitter Wouter Jong.

Bekijk hieronder de vlog, een mooie weergave van de netwerkbijeenkomst.