Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Een bijzondere jaarwisseling

Om de druk op de zorg te verminderen, maakte het kabinet in november een tijdelijk totaalverbod op het afsteken van vuurwerk bekend. Het heersende gevoel van ongenoegen en frustratie in de samenleving werd daarmee versterkt. De politie verwachtte daarom een onrustige jaarwisseling. De veiligheidsregio’s speelden een prominente rol in de aanloop er naartoe.

Voorbereiding

De aanpak had een bredere opzet dan gewoonlijk. De politie-eenheid Noord-Holland had de regie over een breed voorbereidingsteam. De VRK nam hier deel aan, samen met de veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. De nadruk lag op een goede informatiepositie van alle partijen en korte lijnen voor de uitwisseling van informatie.

De samenwerking tijdens de voorbereiding verliep goed. We hebben een gezamenlijke scenario-analyse gedaan. Daarmee zijn prioriteiten en sleutelbesluiten bepaald en is een commander’s intent opgesteld. Deze zijn vervolgens door de drie besturen van de veiligheidsregio’s (ENH) vastgesteld.

Hoewel het sleutelbesluit betreffende de GRIP-opschaling tot operationele discussie heeft geleid, was er toch sprake van een mooie samenwerking.

Deelnemersevaluatie

Om te leren van deze voorbereidingen voor vergelijkbare, toekomstige omstandigheden in NW3-verband, heeft de Veiligheidsregio een evaluatie uitgezet bij alle deelnemende partijen. De deelnemers hebben de gehele voorbereiding en uitvoering gemiddeld met een 7.8 beoordeeld.

Multi-evaluatie

De politie NH heeft het optreden van de politie NH tijdens oud en nieuw 2020-2021, en dan in het bijzonder de samenwerking tussen de SGBO en de operationele teams van de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland, geëvalueerd.