Sluiten

Wat te doen bij asbestbrand

Brand, daar denk je liever niet aan. Toch kan er ook in jouw omgeving plotseling brand ontstaan. Bij een brand kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Asbest is zo'n gevaarlijke stof. De brandweer kan niet altijd direct vaststellen of er sprake is van een asbestbrand. Wel is in veel oude(re) gebouwen asbest verwerkt. Weet daarom wat je moet doen bij een (asbest)brand.

1. Wat doet de overheid?

De brandweer gaat bij vermoedens van asbest al tijdens de brand na of er daadwerkelijk asbest is vrijgekomen. Blijkt het om een asbestbrand te gaan, dan wordt een asbestinventarisatiebedrijf ingeschakeld, dat het verspreidingsgebied onderzoekt. De omgevingsdienst stelt de verspreiding vast en zorgt voor de afzetting samen met de gemeente. Een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf zal zorgen dat er op een zorgvuldige manier wordt opgeruimd. Als het in een woon- of werkgebied is, beoordeelt de GDD gezondheidsrisico's en geeft adviezen. Omwonenden in het gebied waar deeltjes van de brand zijn neergedaald worden persoonlijk geïnformeerd. Dit gebeurt vaak met een brief met informatie over wat zij het beste kunnen doen of laten.

2. Wat gebeurt er bij een asbestbrand?

Bij een brand kunnen naast rook en roet, asbestdeeltjes vrijkomen. Het kan gaan om vezels die door de hitte en rook worden meegenomen, maar ook om brokstukken die op de grond terechtkomen en beschadigen op het moment dat iemand hier over heen loopt of rijdt.

3. Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal. Het is opgebouwd uit hele kleine vezels. Tot 1993 is asbest veel gebruikt in gebouwen, bijvoorbeeld in schoorstenen, in golfplaten of in vloerzeil. Het is heel sterk en bestand tegen hoge temperaturen.

Soorten asbest

 • 'hechtgebonden' asbest: daarbij zijn de asbestvezels stevig verankerd in een basismateriaal (bijvoorbeeld golfplaat van asbestcement);
 • 'losgebonden' asbest: daarbij zijn de asbestvezels niet of nauwelijks vastgezet in een basismateriaal en kunnen dus makkelijk losraken (bijvoorbeeld spuitasbest en brandwerende beplating of isolatiemateriaal om leidingen).

4. Wat is het risico van asbest

Een risico voor je gezondheid kan alleen optreden wanneer je losse asbestvezels inademt. In de buitenlucht zijn altijd al asbestvezels aanwezig in lage concentraties. Het langdurig inademen van asbestvezels kan op den duur longkanker, of buikvlieskanker veroorzaken. Lang niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker. De kans op deze ziekte wordt groter bij het langdurig inademen van hoge concentraties asbest. Als je op één dag veel asbestvezels inademt, zoals kan gebeuren bij een brand met asbest, is de kans op het krijgen van kanker verwaarloosbaar.

Wil je meer weten over asbest en gezondheid of het risico van rook en roet? Zie de website van de GGD.

5. Wat kan ik doen bij een asbestbrand?

Tijdens de brand

 • Blijf uit de rook. Rook is altijd ongezond.
 • Verlaat de directe omgeving. Ga niet kijken bij een brand. Ga in ieder geval op voldoende afstand aan de kant staan waar de rook van je afwaait (bovenwinds).
 • Waarschuw mensen in je omgeving om ook uit de rook te blijven.
 • Komt de rook bij je huis? Ga naar binnen, sluit ramen, deuren en roosters en schakel (indien mogelijk) het ventilatiesysteem uit.

Na de brand

 • Je kunt ramen en deuren weer openen en het ventilatiesysteem weer aanzetten.
 • Doe buiten je schoenen aan en uit, of spoel ze af voordat je naar binnen gaat.
 • Maak gebruik van de schoongemaakte routes en probeer niet door de brandresten te rijden of te lopen om verbrokkeling te voorkomen.
 • Ga niet zelf de omgeving van je huis schoonmaken, tenzij het in- en uitgaan van je huis ernstig wordt belemmerd. In dat geval kun je met een zachte bezem de stukjes voorzichtig opzij schuiven. Je kunt de bezem hierna buiten met water afspoelen boven een regenwaterput.
 • Eventuele asbestvezels worden niet opgenomen door de plant maar blijven aan de buitenkant zitten. Spoel daarom de groenten uit je tuin voor gebruik extra goed schoon met water. Zichtbaar vervuilde groenten kun je beter niet eten in verband met andere schadelijke stoffen die in brandresten zitten.
 • Volg verder specifieke adviezen op die na een asbestbrand door gemeente of hulpdiensten worden gegeven.

6. Wat kan ik zelf doen bij asbest in huis?

Zie de website van de GGD.