Sluiten

Wat te doen bij gevaarlijke stoffen

1. Informatie en communicatie

Wil je weten of er bij jou in de buurt een bedrijf is dat werkt met gevaarlijke stoffen of ze opslaat, kijk dan op de zogenaamde risicokaart. Op de risicokaart staan per regio de betreffende bedrijven, net als de verschillende transportroutes. Als er gevaar dreigt bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, klinkt de sirene in de omgeving van het incident. Ook kun je een NL-Alert bericht ontvangen. Lees het bericht en volg de instructies op. Stem af op de calamiteitenzender.

De hulpdiensten hebben tijd nodig om ter plaatse te komen, een beeld te vormen van het gevaar en informatie te verspreiden. Heb je hinder of klachten als gevolg van blootstelling aan een gevaarlijke stof? Wacht dan niet op aanwijzingen van de hulpdiensten, maar ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet mechanische ventilatie uit.

Bij een incident met gevaarlijke stoffen informeert de veiligheidsregio je zo snel mogelijk via onder meer NL-Alert, Sociale media (Twitter), de calamiteitenzender NH Nieuws en via de website van de veiligheidsregio: www.vrk.nl.

 

Wat zijn de gevaren?

Voor het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden strenge veiligheidseisen. De kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen is erg klein, maar er kan iets mis gaan. Denk aan:

•    Brand door een brandbare vloeistof, bijv. benzine.

•    Brandbare gaswolk, bijv. LPG.

•    Giftige gaswolk, bijv. chloor.

•    Giftige vloeistof die verdampt, bijv. ammoniak.

•    Explosie, mogelijk als gevolg van een brand.

 

Giftige stoffen kunnen invloed hebben op de gezondheid van mensen als je er aan blootgesteld wordt. Ze kunnen bij inademen bijvoorbeeld irritatie veroorzaken aan de luchtwegen en ogen en misselijkheid geven. Langdurig inademen van een hoge concentratie gevaarlijke stof, zoals ammoniak, kan blijvende schade aan de longen of zelfs overlijden veroorzaken.

2. Wat kan ik doen om mij voor te bereiden

 • Stel je telefoon in op het alarmeringssysteem NL-Alert. Kijk op www.nl-alert.nl.

 • Zorg dat je genoeg spullen en eventueel een noodpakket in huis hebt.

 • Weet hoe je gas, elektriciteit en ventilatie uitschakelt.

 • Wees alert op signalen die wijzen op gevaarlijke stoffen: gevaarborden op vrachtwagens, noodsirenes van bedrijven, afzettingen met tekens die naar giftige stoffen verwijzen.

3. Wat kan ik doen tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen

 • Voorkom blootstelling: ga naar binnen, sluit ramen en deuren en schakel ventilatiesystemen (o.a. muur- en toiletroosters) uit wanneer de sirenes gaan of een NL-Alert binnen komt.
 • Lukt schuilen niet, ga dan weg van het ongeval en loop of rij dwars op de windrichting met een (natte) doek voor je neus en mond.
 • Volg de instructies van de hulpdiensten op.
 • Stem af op calamiteitenzender NH Nieuws, volg de berichtgeving en volg aanwijzingen op.
 • Denk altijd aan je buren of andere mensen in je omgeving. Vooral als deze personen ouder of slechthorend zijn of om een andere reden hulp nodig hebben.
 • Kinderen die op school, in de crèche of bij de kinderopvang zijn, worden daar opgevangen. De medewerkers zijn hiervoor opgeleid. Vertrouw op hun deskundigheid.
 • Als de sirene stopt, betekent het niet dat het gevaar is geweken. Ga pas naar buiten als je van de overheid, de hulpdiensten ter plaatse of via calamiteitenzender hoort dat de situatie veilig is.
 • Doof open vuur en rook niet.
 • Ga naar een kamer waar het niet tocht, liefst middenin het huis of gebouw.
 • Komt de gevaarlijke stof uit je eigen gebouw? Doe ramen en deuren open en ga direct naar buiten.
 • Als er geëvacueerd moet worden, hoor je dat via de calamiteitenzender of NL-Alert.

Als je in aanraking bent geweest met giftige stoffen

Meestal zal men in de omgeving van een incident te maken hebben met een gasvormige stof die kan worden ingeademd. Het is afhankelijk van de soort stof, de concentratie en de duur wat precies het advies is. Volg daarom tijdens een incident de informatie van de hulpdiensten. Heb je hinder of klachten als gevolg van blootstelling aan een gevaarlijke stof? Wacht dan niet op aanwijzingen van de hulpdiensten, maar ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet mechanische ventilatie uit.