Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Wat te doen bij... gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zijn overal om ons heen. We vervoeren ze, slaan het op en gebruiken het. We doen veel aan het verkleinen van de risico's door mensen te trainen en veiligheidsmaatregelen te nemen. Toch gaat het weleens fout met alle gevolgen van dien.

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere chloor, lpg-gas of ammoniak. Ze kunnen giftig, brandbaar of explosief zijn. Er zijn bedrijven die werken met deze of andere gevaarlijke stoffen of ze slaan deze op, zoals tankstations. Gevaarlijke stoffen worden ook vervoerd: over de weg, het spoor, het water en ondergronds via buisleidingen. 

1. Informatie en communicatie

Wil je weten of er bij jou in de buurt een bedrijf is dat werkt met gevaarlijke stoffen of ze opslaat, dan kun je dit nazien op de zogenaamde risicokaart. Op de risicokaart kun je per regio de betreffende bedrijven vinden, net als de verschillende transportroutes. Als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, klinkt de sirene in de omgeving van het gevaar. Ook kun je een NL-Alert bericht ontvangen. In kleinere gebieden zetten de hulpdiensten zonodig geluidswagens in om mensen te waarschuwen. Luister goed wat er gezegd wordt en volg de instructies op. Stem af op de calamiteitenzender.

Bij een incident met gevaarlijke stoffen informeert de veiligheidsregio je zo snel mogelijk via onder meer NL-Alert, sociale media (Twitter), de calamiteitenzender NH Nieuws en via de website van de veiligheidsregio: www.vrk.nl.

 

Wat zijn de gevaren?

Voor gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen gelden strenge veiligheidseisen. De kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen is erg klein, maar er kan iets mis gaan. Denk aan:

•    Brand door een brandbare vloeistof, bijv. benzine.

•    Brandbare gaswolk, bijv. LPG.

•    Giftige gaswolk, bijv. chloor.

•    Giftige vloeistof die verdampt, bijv. ammoniak.

•    Explosie, mogelijk als gevolg van een brand.

Giftige stoffen schaden de volksgezondheid en leiden mogelijk tot irritaties aan de luchtwegen, huid en ogen en misselijkheid. Langdurig inademen van een hoge concentratie gevaarlijke stof, zoals ammoniak, kan blijvende schade aan de longen of zelfs overlijden veroorzaken.

2. Wat kan ik doen om mij voor te bereiden?

 • Stel je telefoon in op het alarmeringssysteem NL-Alert. Kijk op www.nl-alert.nl.

 • Zorg dat je genoeg spullen en eventueel een noodpakket in huis hebt.

 • Weet hoe je gas, elektriciteit en ventilatie uitschakelt.

 • Wees alert op signalen die wijzen op gevaarlijke stoffen: gevaarborden op vrachtwagens, noodsirenes van bedrijven, afzettingen met tekens die naar giftige stoffen verwijzen.

3. Wat kan ik doen tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen?

 • Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en schakel ventilatiesystemen uit wanneer de sirenes gaan of een NL-Alert binnen komt.

 • Sluit alle ventilatieroosters, zoals muur- en toiletroosters en zet ventilatie- en recirculatiesystemen uit.

 • Lukt schuilen niet, ga dan weg van het ongeval en loop of rij dwars op de wind met een (natte) doek voor je neus en mond.

 • Volg de instructies van de hulpdiensten op.

 • Stem af op calamiteitenzender NH Nieuws, volg de berichtgeving en volg aanwijzingen op.

 • Denk altijd aan je buren of andere mensen in je omgeving. Vooral als deze personen ouder of slechthorend zijn of om een andere reden hulp nodig hebben.

 • Kinderen die op school, in de crèche of bij de kinderopvang zijn, worden daar opgevangen. De medewerkers zijn hiervoor opgeleid. Vertrouw op hun deskundigheid.

 • Als de sirene stopt, betekent het niet dat het gevaar is geweken. Ga pas naar buiten als je van de overheid, de hulpdiensten ter plaatse of via calamiteitenzender hoort dat de situatie veilig is.

 • Doof open vuur en rook niet.

 • Ga naar een kamer waar het niet tocht, liefst middenin in het huis of gebouw.

 • Als er geëvacueerd moet worden, hoor je dat via de calamiteitenzender, NL-Alert of een geluidswagen van politie of brandweer.

Als je in aanraking bent geweest met giftige stoffen

 • Trek zo snel mogelijk je kleren uit en bewaar ze in een afgesloten plastic zak.

 • Neem contact op met een huisarts of ziekenhuis.

 • De meeste stoffen kun je afspoelen met lauw water, bijvoorbeeld door een douche. Bezoek daarna wel een arts of ziekenhuis.