Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Proclaimer

Veiligheidsregio Kennemerland doet er alles aan om de inhoud van deze website actueel te houden en te voorzien van de juiste informatie.

Is er informatie die niet klopt? Laat het ons dan weten via vrk@vrk.nl .

Verwijzingen naar andere sites

Soms linken we door naar andere websites. Dan letten we erop dat die informatie juist is. Veiligheidsregio Kennemerland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.

Foto’s en teksten

Informatie en foto’s op deze website mogen alleen met toestemming gebruikt worden. Wil je een foto gebruiken? Neem dan contact met ons op via vrk@vrk.nl.

Veiligheid websites

Voor de Veiligheidsregio Kennemerland heeft het veilig houden van informatie van burgers en medewerkers een hoge prioriteit. Voortdurend nemen wij meldingen van onveilige websites en informatiesystemen serieus.Wij treffen zichtbare en onzichtbare maatregelen om onze websites en haar systemen te beveiligen.

Eén van deze maatregelen is het actief zoeken en wegnemen van kwetsbaarheden. Daarnaast nemen wij maatregelen als wij geïnformeerd worden over kwetsbaarheden die een risico vormen voor informatieverwerking. De vanuit de overheid aangereikte richtlijnen (zoals van het NCSC) worden opgevolgd.

Verklaring toegankelijkheid

Veiligheidsregio Kennemerland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Veiligheidsregio Kennemerland.

Andere domeinen die hier bij horen zijn:

https://www.ggdkennemerland.nl 

https://www.werkenbijdevrk.nl

https://veiligthuis-ken.nl

 

De toegankelijkheidsverklaring wordt opgenomen in het centrale register van toegankelijkheidsverklaringen. Daarin lees je in welke mate onze website reeds voldoet en met welke maatregelen we op termijn verbeteringen aanbrengen.

Rapport WCAG 21 inspectie www.vrknl  niveau AA  10

Rapport WCAG 21 inspectie wwwwerkenbijdevrknl  Niveau AA 10

Rapport WCAG 2.1 inspectie - veiligthuis-ken.nl - niveau AA

 

Status toegankelijkheidslabel van Veiligheidsregio Kennemerland. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.