Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Nieuwsbrief december 2019

Terugblik vliegtuigkaping

Het is woensdag 6 november en er is groot alarm op Schiphol. Er zou een kaping gaande zijn in een vliegtuig van Air Europa met de bestemming Madrid. Meerdere hulpdiensten rukten uit en de D-Pier werd tijdelijk afgesloten. Vals alarm bleek uiteindelijk. In de cockpit van het Air Europa-toestel bleek het kapingsalarm per ongeluk geactiveerd.

Vrijwel de gehele crisisorganisatie werd opgeroepen voor de melding van de vermeende vliegtuigkaping. Lees meer over de inzet en de evaluatie.

>>>Lees verder

 

Nieuw alarmeringsnummer

Sinds de overgang naar de nieuwe meldkamer wordt er gebruik gemaakt van een andere belcomputer; SmartRespond. Alle functies op zacht piket worden via deze belcomputer gealarmeerd. Dit gebeurt altijd via telefoonnummer 085-7432830. Sla dit nummer dus op en stel het zo in dat ook als je telefoon op stil staat, je gebeld kunt worden ('uitzonderingen bij oproepen').

Je kunt je ook laten alarmeren via de app van SmartRespond. Hiervoor krijg je een aparte uitnodiging. Als je deze app hebt geïnstalleerd word je altijd eerst via de app gealarmeerd en bij geen reactie word je alsnog gebeld. Voordeel van het gebruik van de app is dat het bericht van de alarmering altijd terug te lezen is.

Voor vragen kun je contact opnemen met Bureau Bevolkingszorg.

 

Team Ambassades en consulaten in actie

In haar dagelijkse werk als adviseur informatiebeheer bij de gemeente Haarlemmermeer vertaalt Kirsten van den Broek wet- en regelgeving met behulp van praktijkvoorbeelden voor de afdelingen. Tevens is ze de verbinding tussen de systeemwereld (ICT) en consulenten en dienstverleners binnen en buiten de ambtelijke organisatie. Vooral in het verbinden ziet zij een overeenkomst met haar werk in de crisisorganisatie als hoofd actieteam Ambassades en Consulaten (AMCO). Kirsten vertelt: “Vaak zie ik dat hetzelfde resultaat wordt nagestreefd, maar dat de werkwijzen om daar te komen verschillend zijn. Ik vind het belangrijk om hierbij begrip voor elkaar te stimuleren en vanuit de overeenkomsten de samenwerking te organiseren.
 
Het actieteam Ambassades en Consulaten (AMCO) wordt opgeroepen als er binnen onze veiligheidsregio een ramp plaatsvindt waarbij veel buitenlandse slachtoffers vallen. De leden van AMCO zorgen in dat geval voor de verbinding tussen de betreffende ambassades/consulaten en de crisisorganisatie. “

>>>Lees verder

Bevolkingszorg zoekt versterking!

Ben of ken je iemand die toe is aan een nieuwe uitdaging, naast zijn of haar bestaande baan als ambtenaar? Bevolkingszorg Kennemerland zoekt versterking! Je krijgt de kans om te werken binnen een unieke, flexibele organisatie in een bijzonder taakveld.

We zoeken mensen die stressbestendig zijn, overtuigingskracht hebben en sterk in hun schoenen staan en hebben verschillende openstaande functies. Kijk hier voor het volledige overzicht van vacatures en meer informatie.

 Wist je dat...

 • Bureau Bevolkingszorg er een nieuwe aanwinst bij heeft?
  Larissa is op 18 oktober bevallen van Remy Ilyas Johannes Koria. Larissa geniet nu nog volop van haar verlof en begint maandag 6 januari weer met werken. Het werk van Larissa is tijdelijk waargenomen door Saskia de Groot. We zijn heel blij met alle inzet van Saskia!
 • Drie veiligheidsregio's nog beter en meer met elkaar gaan samenwerken?
  De drie regio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland werken al veel samen. Bijvoorbeeld op het gebied van brandweeronderwijs en inkoop van materiaal en materieel. Ook voor Bevolkingszorg is daar behoefte aan, zoals het gezamenlijk opleiden van nieuwe functionarissen en de mogelijkheid elkaar onderling te vervangen. Om dit te bereiken werken de coördinatoren Bevolkingszorg van de drie regio’s een plan uit wat rond de zomer 2020 gereed is.
 • Het incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal 2020 online staat?
  Dit plan bevat waardevolle achtergrondinformatie ter voorbereiding van een mogelijk incident op/rond het Noordzeekanaalgebied. Je vindt er bijvoorbeeld aandachtspunten per mogelijk scenario. Er is een samenvattende factsheet beschikbaar. In de Bevolkingszorg app (informatie/plannen) wordt het plan vervangen.
 • De nieuwe Wnra per 1 januari 2020 ingaat?
  De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is een wet die ervoor zorgt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk getrokken wordt met de positie van werknemers in het bedrijfsleven. Hierover hebben we al bericht in de nieuwsbrief van afgelopen september. Inmiddels is er bekend dat de CAR-UWO naar een CAO gemeenten verandert. Voor de crisisfunctionarissen is artikel 11.6 lid 2 CAO Gemeenten van belang. Voor de rechtspositie van je neventaak als functionaris in de crisisorganisatie zijn er geen wijzigingen. Mocht je nog vragen hebben, laat het ons weten via bevolkingszorg@vrk.nl.