Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Terugblik vliegtuigkaping

Het is woensdag 6 november en er is groot alarm op Schiphol. Er zou een kaping gaande zijn in een vliegtuig van Air Europa met de bestemming Madrid. Meerdere hulpdiensten rukten uit en de D-Pier werd tijdelijk afgesloten. Vals alarm bleek uiteindelijk. In de cockpit van het Air Europa-toestel bleek het kapingsalarm per ongeluk geactiveerd.

Vrijwel de gehele crisisorganisatie werd opgeroepen voor de melding van de vermeende vliegtuigkaping. Officieren van Dienst verzamelden zich in het CoPI om een beeld te vormen van wat er precies in het vliegtuig aan de hand was en hoe de KMar met de speciale eenheden zich daarop voorbereidde. Ook het SGBO, een crisisteam van politie en KMar was actief. In het Regionaal Crisis Centrum verzamelden het RAC, OT en BT. Ook de Backoffice op het gemeentehuis van Haarlemmermeer is in actie geweest. In al deze teams werd natuurlijk nauw samengewerkt met de luchthaven Schiphol. 

De enorme opschaling van hulpdiensten leidde tot onrust op social media, die door enkelen flink werd aangewakkerd. Honderden keren wordt het bericht gedeeld dat drie mensen bedreigingen uiten. Het bericht bleek uiteindelijk nepnieuws.

 

Iedere grote inzet wordt geëvalueerd. Wat ging goed en wat kan beter. Deze leerpunten kunnen we meenemen tijdens toekomstige inzetten. Deze keer wordt specifiek gekeken naar de informatie-uitwisseling tussen de crisisteams in relatie tot de crisiscommunicatie, waarbij ook wordt gekeken naar de invloed van nepnieuws. De evaluatie wordt uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot en ondersteund door een begeleidingscommunicatie met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. Het evaluatieproces bestaat uit onder meer uit interviews, groepsgesprekken, het analyseren van relevante documenten en wordt afgesloten met een leerbijeenkomst voor direct betrokkenen. Het evaluatierapport wordt rond februari 2020 opgeleverd.