Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Nieuwsbrief juni 2020

Het is begin maart als in de Veiligheidsregio Kennemerland de eerste (officiële) corona besmetting opduikt. Vanaf dat moment is de crisisorganisatie actief en dus ook Bevolkingszorg. Bijvoorbeeld crisiscommunicatie, het actiecentrum Bevolkingszorg, het operationeel team en beleidsteam, maar ook de AOV'ers van de gemeenten. Allemaal hebben we heel hard gewerkt aan de bestrijding van het virus in onze regio. Misschien vanuit je crisisfunctie, maar sowieso in je dagelijks werk.

Nu we langzaam teruggaan naar het ‘nieuwe’ normaal, komt ook de crisisbeheersing rond Covid-19 in een andere fase terecht. De huidige Rijkscrisisorganisatiestructuur wordt deze maand afgebouwd en ook in onze regio wordt nagedacht over hoe de crisisorganisatie er de komende tijd uit ziet. Hierover houden we jullie uiteraard op de hoogte.

In deze nieuwsbrief vertellen onder andere drie crisisfunctionarissen over hun rol de afgelopen maanden.

Omgevingsanalist Ellen Mulder vertelt

Ellen werkt als junior communicatieadviseur bij gemeente Velsen. Daar helpt ze collega’s van verschillende afdelingen op het gebied van communicatie en maakt ze voor een paar uur per week onderdeel uit van het Mediateam.

In de crisisorganisatie is ze opgeleid tot omgevingsanalist. “Tijdens een incident monitor ik alles wat er on- en offline gebeurt in de (social) media en maak ik omgevingsanalyses. Op basis van onder andere deze analyses maakt het communicatieteam (RAC), OT en BT zijn (communicatie)strategie.”

Tijdens de coronacrisis analyseert Ellen, samen met nog zeven andere omgevingsanalisten. “Anders dan bij bijvoorbeeld een brand, waarbij je een aantal uur aan het werk bent, worden er nu al maanden analyses gemaakt. Aan het begin soms meerdere keren per dag.

 

Inrichting crisisruimtes

De crisisruimtes zijn voor zover mogelijk coronaproof gemaakt. In afstemming met een GGD arts zijn er bijvoorbeeld plexiglas zuilen geplaatst. Ook staan bij alle ingangen desinfectiezuilen. Verder blijft het uiteraard belangrijk zelf verantwoordelijkheid te nemen. 

Bekijk hier de afbeelding met toelichting.

 

Algemeen Commandant Kees Roos vertelt

Kees Roos is in zijn dagelijks werk teammanager bij de afdeling Veiligheid en handhaving van gemeente Haarlem. Hij stuurt het team aan wat bestaat uit juristen, planners, kwaliteitsadviseurs en administratieve krachten. Ook is Kees een aantal jaar geleden opgeleid tot Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBZ). “Ik sluit namens de gemeenten aan in het Operationeel Team (OT) en behartig daar de Bevolkingszorg processen.

In het OT kom ik samen met de Brandweer, GHOR, Politie, KMAR, Defensie en externe partners voor afstemming om met elkaar de crisis te bestrijden. Tijdens deze coronacrisis pak ik samen met Bas Koppes de rol van ACBZ in het corona-OT en sturen wij als ACBZ ook het actiecentrum aan”. Anders dan bij een incident of crisis in één gemeente treft dit de gehele samenleving en dus alle negen gemeenten in onze regio. Er liggen bij deze crisis veel vraagstukken op het terrein van Bevolkingszorg; denk aan handhaving, crowdmanagement en openbare orde.

>>>> Lees hier verder

 

Leren van incidenten

Over het algemeen worden incidenten met GRIP 2 of hoger multidisciplinair geëvalueerd. Zo krijgen we meer inzicht in het functioneren van de crisisbeheersing en kunnen er aanbevelingen worden gedaan om de crisisorganisatie te verbeteren. In de app CrisisConnect (onder dossiers/evaluaties) zijn een aantal nieuwe evaluaties over incidenten in 2019 toegevoegd. Het gaat dan om de OV-staking in mei, de KPN storing (112 niet bereikbaar) in juni, de AFS brandstofstoring in juli en de vermeende kaping/gijzeling op Schiphol in november. Interessant en leerzaam voor functionarissen die bij de incidenten zijn betrokken, maar ook om door te nemen als je niet ingezet bent.  

 

Linda Bouw AOV'er in het beleidsteam vertelt

Linda Bouw werkt als directie adviseur bij gemeente Haarlemmermeer en is binnen de crisisorganisatie al jaren actief als adviseur openbare orde & veiligheid in het beleidsteam (BT AOV).

Het beleidsteam (BT) is verantwoordelijk voor de bestuurlijke en strategische besluitvorming bij een groot incident. “Als AOV-er in het BT ben ik verantwoordelijk voor advisering aan de voorzitter en aan het BT in het algemeen. Ik adviseer bijvoorbeeld over te nemen besluiten, noodverordeningen en bevoegdheden. Ik bewaak de focus op de strategische vraagstukken om te voorkomen dat het BT de operatie ingaat.”

Linda vertelt dat deze coronacrisis een uitzonderlijke en ingewikkelde situatie is. "We zijn sinds maart opgeschaald naar GRIP 4 en dat geldt voor alle veiligheidsregio’s in Nederland. De strategische uitgangspunten die je normaliter in het BT opstelt worden nu landelijk bepaald."

 

Opleidingsprogramma

Zowel het opleidingsprogramma van Bevolkingszorg, als het multidisciplinaire opleidingsprogramma (functionarissen van alle kolommen, dus ook KMAR, brandweer, GGD etc), gaat weer van start vanaf september. Wel in aangepaste vorm en met een aangepast programma. Hierover houden we jullie per pool op de hoogte.

 

Bevolkingszorg zoekt versterking!

Ben of ken je iemand die toe is aan een nieuwe uitdaging, naast zijn of haar bestaande baan als ambtenaar? Bevolkingszorg Kennemerland zoekt versterking! Je krijgt de kans om te werken binnen een unieke, flexibele organisatie in een bijzonder taakveld.

We zoeken mensen die stressbestendig zijn, overtuigingskracht hebben en sterk in hun schoenen staan en hebben verschillende openstaande functies. Kijk hier voor het volledige overzicht van vacatures en meer informatie.