Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

AOV-er Linda Bouw vertelt

Linda Bouw werkt als directie adviseur bij gemeente Haarlemmermeer en is binnen de crisisorganisatie al jaren actief als adviseur openbare orde & veiligheid in het beleidsteam (BT AOV).

Het beleidsteam (BT) is verantwoordelijk voor de bestuurlijke en strategische besluitvorming bij een groot incident. “Als AOV-er in het BT ben ik verantwoordelijk voor advisering aan de voorzitter en aan het BT in het algemeen. Ik adviseer bijvoorbeeld over te nemen besluiten, noodverordeningen en bevoegdheden. Ik bewaak de focus op de strategische vraagstukken om te voorkomen dat het BT de operatie ingaat.”

Linda vertelt dat bij een “traditionele” crisis de crisisorganisatie voor korte duur opgeschaald is (gemiddeld één tot meerdere dagen) en het brongebied beperkt is tot één of bij uitzondering een paar gemeenten. Deze coronacrisis is een uitzonderlijke en ingewikkelde situatie. We zijn sinds maart opgeschaald naar GRIP 4 en dat geldt voor alle veiligheidsregio’s in Nederland. De strategische uitgangspunten die je normaliter in het BT opstelt worden nu landelijk bepaald.

Dit is ook een crisis waarbij vooral de GGD en gemeenten aan zet zijn.  Tussen gemeenten is veel afstemming nodig over interpretatie van de maatregelen en hoe je daarop handhaaft. Tussen gemeenten zijn ook weer verschillen: stranden hebben andere dilemma’s dan bijvoorbeeld een binnenstad of een winkelgebied.  
Linda geeft aan dat er binnen onze regio goed wordt samengewerkt. “Eigen belangen worden waar nodig opzij gezet voor het gezamenlijk belang. Er wordt echt geprobeerd om als overheid één lijn uit te dragen. Dit geldt voor bestuurders, voor AOV-ers, maar ook voor de hulpverleningsdiensten onderling. BOA’s springen in waar nodig, ook bij buurgemeenten als de nood daar hoog is. Dat vind ik mooi om te zien.”

Linda zegt dat ze deze crisis nooit had kunnen voorspellen. “Als ik vorig jaar in een oefening had gezeten met een dergelijk scenario had ik dit niet serieus kunnen nemen. Zo zie je maar; meest bizarre scenario’s kunnen werkelijkheid worden! “

Tenslotte maakt Linda graag haar complimenten voor de samenwerking en inzet, er zijn al zo lang zoveel mensen intensief bezig. “Ik hoop voor iedereen dat zij wat rust kunnen nemen komende zomer!”