Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Nieuwsbrief september 2020

Zou er een tweede golf komen? Zelfs eerder dan verwacht is die nu toch in aantocht. Dit betekent dat collega’s uit de crisisorganisatie nog steeds hard aan werk zijn. In deze nieuwsbrief stellen we onder andere drie crisisfunctionarissen voor die vertellen over hun rol in de crisis. Verder blikken we ook terug op een groot incident in Haarlem, nu een jaar geleden.. Dit betekent dat collega’s uit de crisisorganisatie nog steeds hard aan werk zijn. In deze nieuwsbrief stellen we onder andere drie crisisfunctionarissen voor die vertellen over hun rol in de crisis. Verder blikken we ook terug op een groot incident in Haarlem, nu een jaar geleden.

Medewerker stafsectie Arnoud van Duijn vertelt

Arnoud van Duijn werkt bij gemeente Bloemendaal op domein Burgerzaken. Hij combineert zijn werk binnen burgerzaken voor 50% met Openbare Orde & Veiligheid (OOV). Dit bevalt goed en op korte termijn stapt hij volledig over naar OOV, in combinatie met sociaal domein; een mooie verbinding tussen zorg & veiligheid.

Binnen Bevolkingszorg draait Arnoud mee als medewerker stafsectie, daarin ondersteunt en adviseert hij de Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBZ) tijdens een incident. Daarnaast fungeert de medewerker stafsectie tijdens een crisis als linked pin tussen de ACBZ, Officier van Dienst BZ, gemeenten en de andere crisisteams en hulpdiensten.
 
Tijdens corona heeft Arnoud een dubbelrol; actief als lokaal Adviseur Openbare Orde en Veiligheid (AOV) in de eigen gemeente en als medewerker stafsectie in het regionale actiecentrum Bevolkingszorg. Hier wordt onder ander gewerkt aan afstemming over de noodverordening en handhavingskwesties inclusief juridische vraagstukken. 

 

 

Update Slachtofferinformatiesystematiek (SIS)

SIS is een landelijke aanpak die bij een incident zorgt voor snelle en zorgvuldige informatie voor ongeruste verwanten. Gemeenten, GHOR en politie werken samen binnen SIS. Bij een incident kan een verwant bellen naar Verwantencontact 088 269 00 00. 

Evaluatie schietindicent Utrecht
Op 18 maart 2019 werd SIS ingezet na een schietincident in Utrecht. Bekijk hier wat goed ging en welke leerpunten deze SIS-inzet opleverde.

Nieuwe communicatietoolkit
In de Communicatietoolkit Verwantencontact zijn voor veiligheidsregio’s en gemeenten bij een inzet van Verwantencontact tijdens een incident, standaardberichten opgenomen voor de eigen website en voor social media. De nieuwe versie van de communicatietoolkit staat opgenomen in de CrisisConnect app van Bevolkingszorg Kennemerland.

Herziene taakkaarten
Voor zes regionale crisisfuncties zijn taakkaarten ontwikkeld. Hierin is per rol kort uiteengezet welke taken daar in het kader van SIS bij horen. Je vindt deze taakkaarten in CrisisConnect.  

 

Communicatieadviseur BT Falco Hoekstra vertelt

Falco Hoekstra werkt als communicatieadviseur voor de gemeenteraad van Velsen. “Als communicatieadviseur zorg ik er onder andere voor dat de inwoners van Velsen geïnformeerd worden over de onderwerpen die in de gemeenteraad worden besproken en ik zorg voor de communicatie richting de ambtelijke organisatie.”

In de crisisorganisatie is hij opgeleid tot communicatieadviseur van het Beleidsteam (BT). “Interessant is dat de onderwerpen altijd gaan over de regionale context van een incident. Het verstrekt mijn dagelijkse functie omdat ik me ook daar focus op de bestuurlijke kant van een onderwerp en de politieke omgeving daarvan. Ik snap goed de politieke en bestuurlijke dynamiek die meespelen over hoe je tijdens een crisis gaat communiceren.“

Tijdens de coronacrisis adviseert Falco, in een duo-rol met Youssef Eddini het BT. “We stemmen zoveel mogelijk input vanuit het Rijk en lokale gemeenten af als het bijvoorbeeld gaat om nieuwe besmettingshaarden of nieuwe maatregelen. Ondanks de lange duur van de crisis gebeurt alles lastminute. Dat gebeurt ook in een reguliere crisis, maar voor een aantal dingen heb je meer voorbereidingstijd.”

>>>> Lees hier verder

 

Een jaar na..... de explosie

Vorig jaar in september vond een explosie plaats in een flat aan de Rudolf Steinerstraat in Haarlem, met een dodelijk slachtoffer en velen die hun huis tijdelijk moesten verlaten. We blikken terug op dit incident met het Hoofd Publieke Zorg Victor van Pel, verkeersadviseur bij gemeente Velsen in zijn dagelijks werk.
 
Al terugblikkend noemt Victor zijn inzet “een smeltkroes van alles waar we voor getraind hebben”. Samen met de betrokken collega’s kregen ze ter plaatse behoorlijk wat voor hun kiezen. Bij aankomst troffen ze een gecontroleerde chaos: “je kon letterlijk door het gebouw heen kijken en het zag zwart van de mensen. We dachten: dit is echt serieus”. Gelukkig kwam er de nodige hulp van onder andere collega’s van Publieke Zorg, de eigenaar van het wijkcentrum, vrijwilligers van het Rode Kruis, Stichting Salvage en was er goed contact met gemeente Haarlem. Met ruim 100 bewoners vertrok Victor richting de opvanglocatie. Veel van deze bewoners hebben een complexe achtergrond. Bijvoorbeeld omdat ze asielzoekers zijn een laag inkomen hebben en mensen met een oorlogsverleden. Mensen die het psychisch moeilijk hebben.

>>>> Lees hier verder

 

Verslaglegger BT Chantal van Keulen vertelt

Chantal van Keulen is in haar dagelijks werk juridisch handhaver op de onderwerpen brandveiligheid en kinderopvang. Zij stelt bijvoorbeeld naar aanleiding van uitgevoerde controles door brandweer en GGD-handhavingsbrieven op. Daarnaast behandelt zij parkeervergunningsbezwaarschriften die bij gemeente Haarlem binnenkomen. Binnen de regionale crisisorganisatie draait Chantal al een aantal jaar mee als verslaglegger van het beleidsteam (BT).
 
Het BT is verantwoordelijk voor de bestuurlijke en strategische besluitvorming bij een incident. “Als verslaglegger ben ik verantwoordelijk voor het vastleggen, verzamelen en bewaren van relevante gegevens over het verloop van het incident binnen het beleidsteam. Tijdens de corona crisis komt het BT wekelijks bijeen. Overleg vindt plaats via de digitale weg”. Anders dan bij een incident of crisis in één gemeente treft dit de gehele samenleving en dus zijn alle negen burgemeesters vanuit regio Kennemerland aangesloten in het BT.

 

Op zoek naar versterking!

Ben of ken je iemand die toe is aan een nieuwe uitdaging, naast zijn of haar bestaande baan als ambtenaar? Bevolkingszorg Kennemerland zoekt versterking! Je krijgt de kans om te werken binnen een unieke, flexibele organisatie in een bijzonder taakveld.

We zoeken mensen die stressbestendig zijn, overtuigingskracht hebben en sterk in hun schoenen staan en hebben verschillende openstaande functies. Kijk hier voor het volledige overzicht van vacatures en meer informatie.