Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Medewerker stafsectie Arnoud van Duijn vertelt

Arnoud van Duijn werkt sinds 1990 bij gemeente Bloemendaal op domein Burgerzaken. Sinds 1 maart 2019 is hij zijn werk binnen burgerzaken voor 50% gaan combineren met Openbare Orde & Veiligheid (OOV). Dit bevalt goed en op korte termijn stapt hij volledig over naar OOV, in combinatie met sociaal domein; een mooie verbinding tussen zorg & veiligheid.

Binnen Bevolkingszorg draait Arnoud mee als medewerker stafsectie, daarin ondersteunt en adviseert hij de Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBZ) tijdens een incident. Daarnaast fungeert de medewerker stafsectie tijdens een crisis als linked pin tussen de ACBZ, Officier van Dienst BZ, gemeenten en de andere crisisteams en hulpdiensten.

Tijdens corona heeft Arnoud een dubbelrol; actief als lokaal Adviseur Openbare Orde en Veiligheid (AOV) in de eigen gemeente en als medewerker stafsectie in het regionale actiecentrum Bevolkingszorg.

“De functienaam van medewerker stafsectie is tijdens corona hetzelfde, maar verder is alles anders. Sinds begin april is er een regionaal Actiecentrum Bevolkingszorg actief wat bestaat uit crisisfunctionarissen Bevolkingszorg & inhoudsdeskundigen vanuit de lokale gemeenten. Zo’n actiecentrum is een nieuwe situatie en maakt geen onderdeel uit van ons deelplan, maar is samengesteld op basis van behoeften. Het Actiecentrum adviseert en ondersteunt het Operationeel Team, Beleidsteam, overleg Gemeentesecretarissen en het AOV-overleg op de gemeentelijke vraagstukken. Er wordt onder andere gewerkt aan afstemming over de noodverordening en handhavingskwesties incl. juridische vraagstukken. Er is een mailbox opgezet waar alle gemeentelijke vragen binnenkomen van inwoners, instellingen, gemeenten, ondernemers en andere crisisteams.

Denk hierbij aan vragen van strandhuiseigenaren, campings, sportverenigingen, collega AOV-ers etc. Voor iedereen een nieuwe situatie dus men is zoekende naar wat wel en niet mag en wil afstemmen over de regionale lijn in handhaving naar aanleiding van de noodverordening. Deze mailbox beheer ik als medewerker stafsectie; uitzetten en monitoring van deze vragen is samen met afstemming op diverse terreinen een van mijn hoofdtaken.”

Door de duur van het incident heeft Arnoud samen met collega stafsectiemedewerkers Larissa Zijm, Joke Korsaan en Lisette van Elk een rooster opgesteld. “Zo verdelen we de werkweek en blijft het behapbaar in combinatie met je reguliere werk. Dit maakt dat onderlinge overdracht, het aanhouden van eenzelfde werkwijze en het goed kennen van je netwerk in deze crisis bijzonder belangrijk is. Daar waar je normaal gesproken na afloop van een incident naar huis gaat, moet je nu je collega bijpraten zodat het werk gewoon doorloopt.”

“Tijdens deze crisis heb ik een duidelijk beeld gekregen van de totale crisisorganisatie, ervaring opgedaan in het werken onder tijdsdruk en daarin ook mijn grenzen leren stellen. De afstemming op lokaal en regionaal niveau is goed verlopen. Het is mooi om te zien hoe snel geschakeld wordt en je collega’s kunt benaderen bij vraagstukken die spelen. Of dat nou digitaal gaat, telefonisch of per what’s app, we weten elkaar te vinden. “