Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Voor professionals

Komt u beroepsmatig in contact met Oekraïense vluchtelingen en wilt u hen op weg helpen? Of hebben u en uw collega’s ideeën over het bieden van hulp? We hebben hieronder de belangrijkste informatie verzameld zodat u weet wat u als professional kan doen in de huidige situatie.

Ondersteuning in Nederland

Veiligheidsregio’s in Nederland zetten momenteel fors in om 75.000 vluchtelingen uit Oekraïne te kunnen opvangen. Daarnaast wordt rekening gehouden met nog grootschaligere opvang én de langdurige opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daar hoort ook recht op werk, zorg, onderwijs en sociale voorzieningen bij. Dit alles wordt opgenomen in het Nationaal Programma van Ministerie van Justitie en Veiligheid voor een georganiseerde aanpak en uitrol. Heeft u beroepsmatig contact met Oekraïense vluchtelingen en krijgt u vragen over: aankomst, registratie en verblijf, zorg en gezondheid, werk en inkomen of onderwijs? De website van Rijksoverheid geeft antwoorden.

Bijdragen aan georganiseerde crisishulp en -zorg

Wilt u – als professional – wat betekenen voor de Oekraïense vluchtelingen? Maar weet u niet waar te beginnen en welke vorm aansluit bij uw functie? Het platform RefugeeHelp biedt uitkomst. Op deze website vindt u een overzicht van de verschillende initiatieven in Nederland, op het gebied van onderdak, gezondheidszorg, activiteiten, buddies, voedsel, kleding en goederen, onderwijs en taal, donaties en werk.

Hulp van zorgprofessionals

De GGD ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de medische zorg bij opvanglocaties in Kennemerland. Opvangcentra worden door de GGD voorzien van de inzet van medische zorg door zorgpartners. De GGD brengt daarbij de zorgpartners in verbinding met de gemeente waar de locatie - onder verantwoordelijkheid van de gemeenten - wordt ingericht. Wilt u daarnaast wat betekenen? Maak dit kenbaar bij de overkoepelende zorginstantie waarbij jouw organisatie aangesloten is. 

Vergoeding van zorg

Medische zorg uit het basispakket aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de subsidieregeling ‘medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden’. Een bijdrage van de vluchteling is niet nodig. Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders die zorg verlenen aan onverzekerbare vreemdelingen kunnen subsidie aanvragen bij het CAK. Daarvoor is eerst een melding bij GGD GHOR benodigd. Zorgverleners worden, als zij voldoen aan de voorwaarden, voor 100 procent gecompenseerd. Lees hierover verder op de website van het CAK. Een andere wijze waarop de zorgkosten kunnen worden gedeclareerd - bijvoorbeeld voor langdurige zorg - wordt momenteel onderzocht. Op het gebied van mondzorg vergoedt het CAK alleen mondzorg uit het basispakket, die medisch noodzakelijk is. Bijvoorbeeld kaakchirurgie of volledig uitneembare protheses. Op dit moment wordt nog niet alle mondzorg vergoed. Over het volledig vergoeden van mondzorg zijn het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde met elkaar in gesprek.

Let op

Het is mogelijk dat vluchtelingen verzekerd zijn via de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). In dat geval kunt u de zorgkosten declareren zoals u gewend bent. Overige gemaakte zorgkosten voor Oekraïense vluchtelingen verlopen allemaal via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden via het CAK.