Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Voor vluchtelingen

Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen in het Nederlands.

Waar kunnen Oekraïense vluchtelingen terecht voor informatie en vragen?

Oekraïense vluchtelingen die onderdak zoeken kunnen contact opnemen met het regionale loket via telefoonnummer 023-5115550 en per mail via oekrainevragen@haarlem.nl. Het loket is telefonisch bereikbaar van 08.30 - 22.30 uur en verwijst vluchtelingen naar opvanglocaties in de veiligheidsregio Kennemerland.

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen voor informatie en vragen over regelingen, voorzieningen en opvang kijken op:

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen ook terecht bij hun gemeente:

Hoe lang mogen Oekraïense vluchtelingen rechtmatig verblijven in Nederland?

Als inwoner van Oekraïne kunt u Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. U kunt hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden.

Voor vluchtelingen uit Oekraïne gelden speciale regels (de zogenaamde Richtlijn Tijdelijke Bescherming). De Tijdelijke regeling Oekraïne geeft u recht op opvang en medische zorg en minderjarige kinderen hebben met deze regeling recht op onderwijs in Nederland. Ook geeft het u de mogelijkheid om te werken. Nadat u bij de gemeente bent ingeschreven wordt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst uitgenodigd om een aanvraag in te dienen waarmee u een bewijs krijgt van het feit dat u onder de speciale regels voor vluchtelingen uit Oekraïne valt.

Meer informatie over verblijf in Nederland:

Hoe schrijven Oekraïners zich in bij de gemeente?

Het is belangrijk dat u zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waarin u (tijdelijk) verblijft. Ook wanneer u niet in een opvang van de gemeente woont maar bijvoorbeeld in een gastgezin verblijft. Als wij weten wie u bent en waar u onderdak heeft gevonden, kunnen wij u hulp bieden. Wanneer u zich inschrijft krijgt u een Burger Service Nummer (BSN). Hiermee kunt u werk zoeken, een bankrekening openen en krijgt u toegang tot onderwijs en zorg.

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich registreren in de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt voor personen die met een identiteitsbewijs kunnen aantonen dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben. Ook moeten ze een (tijdelijk) verblijfsadres hebben.

Heeft u een (tijdelijk) verblijfsadres in een van de gemeenten in Kennemerland en kunt u aantonen dat u de Oekraïense nationaliteit hebt? Bel dan voor een afspraak met de gemeente waar u verblijft:

 • Uitgeest:
  +31 (0)251 36 11 11 Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur
 • Heemskerk:
  +31 (0)251 256 777 Bereikbaar maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
 • Beverwijk:
  +31 (0)251 256 256 Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.
 • Velsen:
  +31 (0)255 567200 Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur.
 • Heemstede:
  +31 (0)23 548 58 68 Bereikbaar maandag tot en met donderdag van 8.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 – 16.00 uur.
 • Bloemendaal:
  +31 (0)23 522 55 55 Bereikbaar maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 • Haarlem en Zandvoort:
  +31 (0)23 511 5115 Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. 
 • Haarlemmermeer:
  +31 (0)23 567 65 43 Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Meer informatie

Veel informatie vindt u op www.refugeehelp.nl, dit is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Wilt u ondersteuning om uw weg te vinden in Nederland? VluchtelingenWerk helpt u verder.

Hoe schrijven Oekraïners zich uit bij de gemeente?

Verhuist u naar een ander (opvang)adres of keert u terug naar Oekraïne? Zorg dat dit geregistreerd wordt. Een verkeerde registratie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een gemeente het leefgeld niet kan uitkeren of dat leefgeld ten onrechte wordt uitgekeerd.

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een adreswijziging. Een adreswijziging doorgeven kan door een mail te sturen naar de gemeente of naar de balie van de gemeente te gaan waar u vandaan vertrekt.

Mogen Oekraïners in Nederland werken?

Iedereen die valt onder de Tijdelijke regeling Oekraïne (zie hoofdstuk 1, algemene informatie verblijf in Nederland) mag in Nederland werken zonder een tewerkstellingsvergunning. Dit betekent dat een werkgever geen werkvergunning voor u hoeft aan te vragen. Hierdoor kunt u makkelijker een baan zoeken, als u dat wilt. De vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning geldt voor werken in loondienst. U hebt hiervoor een arbeidscontract en een werkgever nodig. U dient ook te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U hebt een document waarmee u kunt laten zien dat u in Nederland mag zijn:
  - Bent u Oekraïens? Zolang u nog geen bewijs van verblijf van de IND hebt gekregen, is een bewijs van uw nationaliteit voldoende. Bijvoorbeeld een paspoort of een bewijs van de Oekraïense ambassade.
  - Bent u niet Oekraïens of hebt u geen bewijs van uw nationaliteit? Op dit moment is nog niet duidelijk hoe u kunt laten zien dat u onder de Tijdelijke regeling Oekraïne valt.

Meer informatie over werken vindt u op:

Kunnen kinderen uit Oekraïne hier naar school?

Kinderen uit Oekraïne hebben recht op onderwijs in Nederland. Ouders melden hun kind(eren) hiervoor aan bij een school in de buurt. Soms helpen gemeenten ouders hierbij. Bijvoorbeeld als zij nog in een opvanglocatie wonen.

Meer informatie over onderwijs vindt u op:

Informeer bij de betreffende gemeente waar de kinderen uit Oekraïne worden opgevangen bij welke scholen de kinderen terecht kunnen.

Hoe kunnen vluchtelingen terugkeren of verder reizen?

Vluchtelingen uit Oekraïne die willen terugkeren of verder reizen, kunnen daarbij hulp krijgen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) (informatie beschikbaar in Nederlands en Engels] of Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) (informatie alleen beschikbaar in Nederlands].

Voor gemeenten en betrokken organisaties maakt de infographic Terugkeer vluchtelingen uit Oekraïne inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn.