Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Seminar SAIL 2020

Een simulatieoefening of operationele ketenoefening of een combinatie daarvan, op basis van een incidentscenario dat zich 'real time' ontwikkelt. Gericht op het onderhouden van routine in multidisciplinaire crisisbeheersing. Daarbij speelt opschaling en informatie-uitwisseling tussen de verschillende teamniveaus een centrale rol. Jaarlijks wordt één combinatieoefening aangewezen als systeemoefening. Bij een systeemoefening wordt de oefening geobserveerd door vertegenwoordigers van het ministerie van V&J.
donderdag 2 juli 2020 van 00:00 tot 00:00 Cursus locatie

Locatie in de regio, RCC