Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Netwerkbijeenkomst voorbereiding systeemoefening CoPI-OT

Een simulatieoefening of operationele ketenoefening of een combinatie daarvan, op basis van een incidentscenario dat zich 'real time' ontwikkelt. Gericht op het onderhouden van routine in multidisciplinaire crisisbeheersing. Daarbij speelt opschaling en informatie-uitwisseling tussen de verschillende teamniveaus een centrale rol. Jaarlijks wordt één combinatieoefening aangewezen als systeemoefening. Bij een systeemoefening wordt de oefening geobserveerd door vertegenwoordigers van het ministerie van V&J.
dinsdag 14 september 2021 van 09:00 tot 13:00 Programma

inclusief lunch

 Cursus locatie

De Zoete inval, Haarlemmerstraatweg 183, 2065 AE Haarlemmerliede