Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Geactualiseerd Crisisbestrijdingsplan Schiphol

vrijdag 1 april 2022, 10:42
Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) is geactualiseerd en op 9 december 2021 vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Het CBP-S, versie 3.3, treedt op 1 april 2022 in werking.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • Borging samenwerkingsafspraken vanaf GRIP3 incidenten.
  • Aanpassing classificatie bommelding (deel II)
  • Afstemming CBP-S 3.3 met het Regionaal Crisisplan en het deelplan bevolkingszorg.
  • Verduidelijking terminologie sluiting
  • Verplaatsing landzijdige UGS-D

Meer weten?

Neem dan contact op met het Veiligheidsbureau via: vbk@vrk.nl of 023-515 9777.

Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S)