Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Oefeningen en incidenten: lessons learned 2019

Op 11 november 2019 organiseerde het VBK een bijeenkomst voor alle crisisfunctionarissen in het Dorpshuys in Bloemendaal. Deze bijeenkomst stond in het teken van wat we als crisisorganisatie zijn tegengekomen tijdens oefeningen en incidenten. Doel van de bijeenkomst was voornamelijk met elkaar te kijken naar de geleerde lessen, persoonlijke ervaringen uit te wisselen en met elkaar na te denken hoe we kunnen verbeteren.

Samenvattend is de rode draad uit de geleerde lessen:

  • Het is belangrijk elkaar te kennen, te weten waar je van bent en wat er aan je gevraagd kan worden.

  • Meer duidelijkheid over de fases van BOB (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming) (lopen nog steeds veel door elkaar).

  • TRM-skills. Daarnaast is het van belang elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden en elkaar in positie te brengen/houden.

  • En het is essentieel als team te functioneren en bijvoorbeeld ook stafsecties bij incidenten te betrekken.