Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Wat doen we

Bevolkingszorg bestaat uit een aantal specifieke taken: crisiscommunicatie, publieke zorg, informeren verwanten, omgevingszorg en nafase. Welke processen worden gestart en in welke omvang is afhankelijk van de aard en omvang van het incident. Uitgangspunt is dat inwoners zelfredzaam zijn. Daar wordt de behoefte voor hulp op afgestemd.

Bevolkingszorg richt zich met name op de verminderd zelfredzamen zoals bijvoorbeeld kinderen, ouderen en gehandicapten.  

1. Crisiscommunicatie

Het informeren en voorlichten van getroffenen en hun verwanten, hulpverleners en media valt onder crisiscommunicatie. Doel van de crisiscommunicatie is het geven van feitelijke informatie, het delen van instructies over hoe te handelen en het geven van betekenis aan de gebeurtenis.

2. Publieke zorg

Voor mensen die niet zelfredzaam zijn wordt er indien nodig opvang, verzorging en vervoer georganiseerd.

3. Informeren verwanten

Verwanten van slachtoffers van de crisis of ramp worden geïnformeerd over hun situatie.

4. Omgevingszorg

Milieu, openbare ruimten en gebouwen worden zoveel mogelijk veilig gesteld voor de gevolgen van het incident.

5. Nafase

Deze fase heeft als doel bij te dragen aan terugkeer naar de ‘normale’ situatie voor direct betrokkenen, de samenleving als geheel (rouwverwerking), de interne organisatie en verantwoording (evaluatie).