Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Wie zijn we

Bevolkingszorg Kennemerland wordt tijdens een ramp of crisis actief en bestaat uit ongeveer 190 personen in verschillende crisisfuncties. Deze nevenfuncties worden ingevuld door ambtenaren uit de 9 verschillende gemeenten in Kennemerland, omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied & IJmond en Veiligheidsregio Kennemerland. Bevolkingszorg Kennemerland is van en voor gemeenten.

1. Nevenfunctie

Het vervullen van een crisisfunctie is een neventaak naast de reguliere functie bij de gemeente, omgevingsdienst of veiligheidsregio. Crisismedewerkers worden opgeleid, getraind en draaien mee in oefeningen om, als het nodig is, aan de slag te gaan bij een daadwerkelijke crisis.

2. Beschikbaarheidsdienst

Voor een aantal functies moeten er 24 uur per dag, 7 dagen per week direct mensen beschikbaar zijn (hard piket). Crisismedewerkers hebben ongeveer eenmaal in de zes weken piket en ontvangen hier een vergoeding voor.

Ook zijn er functies voor zacht piket. Dit houdt in dat je gealarmeerd kan worden voor de crisisorganisatie en, indien mogelijk, binnen een bepaalde opkomsttijd beschikbaar bent om taken uit te voeren.

3. Bureau bevolkingszorg

Er is een bureau dat dagelijks ondersteuning biedt aan de ambtenaren in de voorbereiding op hun crisisrol. Dit Bureau Bevolkingszorg maakt onderdeel uit van Veiligheidsregio Kennemerland en is, onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris, verantwoordelijk voor onder andere opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen, het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een crisis, leren van incidenten en beleidsadvisering.

4. Organogram intergemeentelijke crisisorganisatie