Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Kort Cyclisch Oefenen (KCO) 1

Activiteit is bedoeld voor nieuwe crisisfunctionarissen en liaisons voor CoPI, OT, RAC, BOBZ, BT, Stafsecties en meldkamer(s) en is gericht op het overdragen van algemene kennis. Doel is om basiskennis over te dragen die nodig is om een bijdrage te kunnen leveren aan de crisisorganisatie. Deze basisopleiding is een vereiste voor een functie in de crisisorganisatie.
dinsdag 19 december 2023 van 09:00 tot 11:00 Onderwijsfunctie(s)

Leren, Oefenen

 Programma

Het  Kort Cyclisch oefenen (KCO) is ontwikkeld als onderdeel van het OTO-programma voor de multi-crisisfunctionarissen. De oefeningen richten zich op de processen Leiding en Coördinatie en Operationeel Informatiemanagement, waarbij overige kolommen zich kunnen aansluiten.  Het beoefenen van de beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming, het simuleren van samenwerking met overige partijen (o.a. afstemming collega’s in het CoPI of overleg met de Burgemeester) en het doorlopen van eigen werkwijze als onderdeel van het proces staan centraal.

 Cursus locatie

Zijlweg 200 te Haarlem