Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Meldkamer

LMS Noord-Holland (Landelijke Meldkamer Samenwerking Noord–Holland) is de gemeenschappelijke meldkamer voor brandweer, politie en ambulance in Noord-Holland. Bij het LMS Noord-Holland beantwoorden centralisten 24*7, via het alarmnummer 112, hulpvragen, door inzet van hulpverleningsdiensten brandweer, politie of ambulance ter plaatse. Daarnaast coördineren zij deze inzet. Als blijkt dat incidenten omvangrijker zijn, of uitgroeien tot een crisis zorgt de meldkamer voor meer eenheden door op te schalen.

Vragen

Wie 112 belt komt terecht bij de landelijke 112 centrale in Driebergen. De 112-medewerker stelt eerst de vraag of u met politie, brandweer of ambulancezorg wilt spreken en in welke gemeente. Binnen enkele seconden wordt u doorverbonden met de betreffende centralist van de LMS Meldkamer in Noord-Holland. Die zal vragen stellen om duidelijk te krijgen waar u precies bent en wat er aan de hand is. Het alarmnummer 1-1-2 is in principe altijd bereikbaar. Maar het is niet uit te sluiten dat u 112 soms even niet kunt bereiken. Om te weten wat u dan kunt doen kijk dan op deze informatiepagina van de rijksoverheid.

Onderweg

De centralist maakt de melding direct aan in het computersysteem. Daardoor kan een collega bij een noodsituatie al hulp alarmeren tijdens het gesprek. De centralist die uw melding aanneemt heeft op deze manier de tijd om meer vragen aan u te stellen en een duidelijker beeld te krijgen van de situatie. De collega gaat nog tijdens het gesprek met de melding aan de slag en stuurt ambulance, brandweer of politie naar u toe en bereidt hen voor op het incident. Richtlijnen gebruik optische geluidssignalen

Paraatheid

De centralisten bewaken ook de paraatheid van de hulpdiensten. Zij moeten ervoor zorgen dat hulpverleners bij een incident binnen de daarvoor gestelde aanrijtijd aanwezig kunnen zijn. Als bijvoorbeeld alle ambulances van één ambulancepost op weg zijn naar meldingen, kan de centralist besluiten om tijdelijk een ambulance van een andere plek op te laten schuiven naar de lege post. Dit om te zorgen dat er altijd een vrije ambulance is voor een eventuele nieuwe melding. Door de toenemende vraag naar ambulancezorg komt het voor dat alle ambulances onderweg zijn. De centralist zal bij een noodsituatie altijd proberen hulp te sturen. Dat kan soms ook de politie zijn. De politie heeft ook apparatuur in de auto om een reanimatie te verrichten.

Spoed

Om de paraatheid niet in gevaar te laten komen zal de centralist moeten beoordelen of het daadwerkelijk nodig is dat er hulpverleners met spoed op een melding af worden gestuurd. De meldkamer moet voorkomen dat de paraatheid in gevaar komt door loze of niet-spoedeisende meldingen. De centralist moet soms door  verwijzen naar andere hulp, zoals een huisartsenpost. Ook kan de centralist al via de telefoon instructies geven aan de melder om directe hulp te starten, in afwachting van professionele hulpverleners. Een centralist vertelt u bijvoorbeeld hoe u start met reanimeren. 

Meer weten?

Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112

Verhalen van de Meldkamer 

Weet jij wat er gebeurt als je 112 belt, en wie de mensen zijn die klaar staan om jou in een noodsituatie helpen? Luister hier naar de bijzondere verhalen van centralisten Meldkamer Noord Holland Ambulancezorg.