Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Ov-staking Schiphol

Het zal weinigen zijn ontgaan: de landelijke staking in het openbaar vervoer van 28 mei. Er werd ernstige verkeershinder verwacht op de snelwegen rond de luchthaven en ook de pont bij Velsen en Buitenhuizen heeft niet gevaren. Welke maatregelen zijn getroffen om de situatie beheersbaar te houden? En hoe verliep de samenwerking?

Vanwege de staking is opgeschaald naar GRIP 3, om zo de effecten van de staking op de mobiliteit, de openbare orde en veiligheid in de hand te kunnen houden. De betrokken partijen hebben vooraf verschillende maatregelen genomen om de reizigersstroom van en naar Schiphol te controleren. Bijvoorbeeld andere parkeerplaatsen, de inzet van pendelbussen, stilleggen van bouwverkeer voor Schiphol en extra handhavers op de Kiss & Ride Schiphol. En ze hebben aanvullende acties opgezet voor de dag zelf, zoals de mogelijkheid om kosteloos vluchten om te boeken en het inzetten van een pendeltrein van en naar Schiphol.

Voorbereiding

Bij de voorbereiding op de maatregelen heeft het Veiligheidsbureau Kennemerland (VBK) een belangrijke rol gespeeld. Onder meer door te zorgen voor een goed getrainde crisisorganisatie via het zogeheten MOTO-programma (Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen). Verder is het VBK verantwoordelijk voor het Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S). Dit sluit aan op het Crisisplan van de Veiligheidsregio Kennemerland en beschrijft de specifieke afspraken voor Schiphol. Ook ziet het bureau erop toe dat de crisisfaciliteiten goed functioneren, bijvoorbeeld door het Regionaal Crisis Centrum (RCC) in te richten.

Evaluatie

Om te kunnen leren van een crisis of ramp, zorgt het VBK ook voor een evaluatie achteraf. De uitkomst in dit geval? Door de adequate voorbereiding verliep de samenwerking tussen de crisispartners soepel en konden de partijen op tijd inspelen op de situatie. Hierdoor heeft het VBK er, samen met de crisispartners, voor gezorgd dat de ov-staking op een goede, beheersbare en veilige manier is verlopen.