Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Hoe gaan we in 2021 om met Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen?

Het Veiligheidsbureau Kennemerland (VBK) heeft in overleg met de kolommen en betrokken netwerkpartners - net als afgelopen jaren - een ambitieus programma Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) opgesteld. Al snel werd duidelijk dat we rekening moesten houden met nieuwe golven van het coronavirus.

Om flexibel om te gaan met de omstandigheden rondom COVID-19, hanteren wij de volgende uitgangspunten.

  1. Ondanks COVID-19 blijven de MOTO-activiteiten nodig om functionarissen vakbekwaam te maken of te houden;
  2. MOTO-activiteiten worden coronaproof opgezet (we trainen en oefenen conform de geldende RIVM-richtlijnen);
  3. We bouwen vanuit het VBK iedere maand een ijkmoment in (gestart in oktober 2020). We kijken dan met de kolommen/betrokken netwerkpartners naar de gevolgen van COVID-19 voor de voorbereiding en uitvoering van en deelname aan MOTO-activiteiten. Mocht dit gevolgen hebben, dan kijken we of we de vorm van de activiteit kunnen aanpassen. Als dat niet mogelijk is, overwegen we verschuiven. En als het écht niet anders kan, zullen we de activiteit annuleren;
  4. Er is en blijft ruimte om flexibel in te spelen op actuele behoeftes door middel van (digitale) trainingen.

Twee scenario’s: het zit mee óf niet
Als alles meezit, kunnen we het MOTO-programma uitvoeren: de incidentie (aantal nieuwe gevallen per tijdseenheid, red.) van het coronavirus en de maatschappelijke effecten blijven redelijk beperkt. En daarmee ook de druk op de betrokken onderdelen van onze crisisorganisatie. We moeten er echter rekening mee houden dat het niet meezit. In dat geval zullen we in overleg met de kolommen/betrokken netwerkpartijen bespreken hoe we de activiteiten kunnen aanpassen, zodat we toch zo veel mogelijk rendement blijven halen. We kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om de crisisteams niet fysiek te laten oefenen, maar door middel van MS Teams. In november zullen we hier ervaring mee opdoen in de trainingen van COPI, OT en BT.

Ondanks alles
Waarschijnlijk zal de situatie ook in 2021 het nodige aanpassingsvermogen vergen van het VBK en de kolommen/betrokken netwerkpartijen. Maar, we hebben er veel vertrouwen in dat we met onze aanpak onze crisisfunctionarissen voldoende kans bieden om vakbekwaam te worden en/of te blijven.

Vragen over MOTO?
Neem contact op met Marc Verhaar, beleidsadviseur MOTO mverhaar@vrk.nl.