Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen in coronatijd

COVID-19 heeft grote invloed gehad op het programma Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) van dit jaar. Hoe zijn we met de omstandigheden omgegaan? En hoe ziet het MOTO-programma er op hoofdlijnen uit voor de resterende maanden?

In maart werden we geconfronteerd met de intelligente lockdown. De kolommen, vooral de GHOR, bevolkingszorg en crisiscommunicatie, waren zeer druk met de bestrijding van het coronavirus. Daardoor bleek het ondoenlijk om het MOTO-programma te laten doorgaan. Bovendien werden de functionarissen die zich vanuit het Veiligheidsbureau bezighouden met MOTO ingezet bij de  bestrijding van het coronavirus. Henneke Berkhout werd coördinator callcenter. Raymond Icke werd manager bron- en contactonderzoek. En Marc Verhaar werd ingezet als coördinator van de werkgroep die scenario’s ontwikkelde voor de GHOR, de GGD en de multidisciplinaire crisisorganisatie.

Extra activiteiten
Hoewel bijna alle MOTO-activiteiten werden geannuleerd, hebben we wel de OCR (onze basiscursus crisisbeheersing) laten doorgaan, maar dan in digitale vorm. Zo zorgen we ervoor dat functionarissen kunnen blijven instromen in onze crisisorganisatie. Ook hebben we een aantal extra activiteiten ingepland, zoals informatiebijeenkomsten voor OT-leden over het coronavirus en webinars voor locoburgemeesters over de scenario’s in de zomermaanden.

Najaar: aangepast programma
Aangezien sommige kolommen nog steeds zeer druk zijn met de coronacrisis, hebben we voor de zomer al besloten het programma voor dit najaar iets aan te passen. We hebben bijvoorbeeld een OT/BT-training ingewisseld voor een tweetal lessons learned-bijeenkomsten om lering te trekken uit de eerste golf. In de Expohal is al een serie COPI-trainingen geweest, waar we coronaproof (1,5 meter) konden trainen. En binnenkort vindt een aantal OT/BT-trainingen plaats met behulp van MS Teams.                                                          

VRK Oefening
Coronaproof ‘COPI-bak’ in de Expohal.

Ervaring opdoen
Naast de enorme ellende die het coronavirus veroorzaakt, leidt het ook tot positieve ontwikkelingen. De belangrijkste is dat we veel ervaring hebben kunnen opdoen, en nog gaan opdoen, met digitale kennisoverdracht en virtueel trainen. Verderop lees je hoe we MOTO gaan vormgeven in 2021.

Vragen over MOTO?
Neem gerust contact op met Marc Verhaar, beleidsadviseur MOTO mverhaar@vrk.nl.