Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Wat kunnen we leren van de eerste coronagolf?

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft onlangs door het bureau Crisisplan de eigen respons op COVID-19 in de periode 1 maart-1 juli 2020 laten evalueren. Deze evaluatie is bedoeld om lessen te formuleren voor toekomstige crises en/of een potentiƫle tweede coronagolf.

Op 8 oktober organiseerde de VRK in samenwerking met Crisisplan een webinar ‘lessons learned COVID-19’. Tijdens deze webinar hebben ze niet alleen de voorlopige bevindingen en lessen gedeeld, maar ook aanvullende leerervaringen opgetekend.

Leren van elkaar
De lessen worden in- en extern gedeeld. Met behulp van de zogeheten methodiek van de leertafel(s) op NW4-niveau (onder leiding van het Instituut Fysieke Veiligheid), levert de Veiligheidsregio Kennemerland zo een bijdrage aan het leren van de coronacrisis. De focus ligt hierbij op leren van elkaar. Niet alleen van de crisisorganisatie binnen de veiligheidsregio’s, maar ook van de samenwerking tussen de regio’s en de samenwerking met het Rijk en partners.  

Benieuwd naar de lessen? Kijk hier.

Op 26 november ’20 organiseert de VRK wederom een ’lessons learned COVID-19’ voor de crisisfunctionarissen van de VRK en betrokken gemeenten. De focus ligt dan op de leerervaringen van de tweede golf. Je kunt je nog aanmelden via vbk@vrk.nl.