Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Voorjaar 2024

Nieuwsbrief Crisisbeheersing

In deze editie de volgende onderwerpen:

Dynamisch Regionaal Risicoprofiel

In 2023 is het Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio voor 8 jaar vastgesteld. Normaal gesproken dient een risicoprofiel om de 4 jaar opgesteld te worden, maar we kiezen er nu voor om het risicoprofiel jaarlijks te actualiseren om daarmee te komen tot een dynamisch risicoprofiel. >>> lees verder

Maak kennis met het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK)

Met ingang van 1 januari jl. is het VIK Crisisbeheersing operationeel. In het informatieknooppunt komt data samen van alle partners die werkzaam zijn in het veld van (fysieke) veiligheid. Door deze informatie slim te koppelen ontstaat een integraal digitaal veiligheidsbeeld dat kwetsbaarheden en risico's in de samenleving zichtbaar maakt. >>> lees verder

Terug- en vooruitblik MOTO

Vanuit het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen lag de focus afgelopen periode op een aantal thema's die terugkwamen in verschillende leer- en ontwikkelvormen. >>> lees verder

Update multidisciplinaire planvorming juni 2024

In de nieuwsbrief willen wij regelmatig updates geven over de multidisciplinaire planvorming in het blokje 'Update multidisciplinaire planvorming'. Er is nieuwe planvorming beschikbaar. >>> lees verder

Welkom bij het team

Crisisbeheersing heeft weer twee nieuwe collega's mogen verwelkomen: Folkert Griekspoor en Deborah Sjouwerman. Zij stellen zich kort voor. >>> lees verder

Voor in de agenda

Na succesvolle eerdere edities staat op woensdag 26 juni wederom een netwerkbijeenkomst lessons learned gepland. Het projectteam is druk bezig met het samenstellen van het programma. Het beloofd in ieder geval weer een leerzame en interessante bijeenkomst te worden. >>> lees verder