Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Risicocommunicatie

Het dagelijks werk van de VRK bestaat uit het voorkomen, beheersen en bestrijden van risico’s voor inwoners van Veiligheidsregio Kennemerland. Een taak die de VRK zich stelt, is het versterken van de veerkracht van inwoners, om zo de effecten van risico’s te beperken. Hiervoor zetten we risicocommunicatie in en we doen dit samen met allerlei partners in de regio.

Samenwerken

In februari 2017 is de VRK samen met partners zoals gemeenten en politie gestart met het realiseren van een gezamenlijke aanpak voor risicocommunicatie. De bundeling van krachten leidt tot versterking van de risicocommunicatie omdat we kunnen profiteren van elkaars kennis, ervaring en inzet. We brengen risicothema’s gezamenlijk en eenduidig onder de aandacht bij inwoners. Dit draagt bij aan herkennen en aan het beperken van risico’s.

 

Hoe pakken we het aan

We ontwikkelen diverse activiteiten en middelen om inwoners bewust te maken van risico’s en bieden handelingsperspectief. Dit doen wij niet alleen, maar met allerlei partners uit de samenleving. Denk aan gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties enz..

 

Hoe ziet dit er in de praktijk uit

Bij 'Wat te doen bij...' vind je advies over hoe je je kunt voorbereiden en kunt handelen bij risicovolle situaties.

Een voorbeeld van een activiteit die we samen oppakken is risicocommunicatie rondom Tata Steel en Air Products. In de gezamenlijke aanpak vind je een activiteiten- en communicatiematrix.

 

Ideeën of vragen?

Heb je een idee of een vraag over de gezamenlijke aanpak risicocommunicatie en activiteiten die we doen? Mail dan naar vbk@vrk.nl.