Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Wat te doen bij... natuurbranden

Een natuurbrand kan zich, zeker in een droge periode, snel en onvoorspelbaar ontwikkelen.

In Kennemerland zijn natuurgebieden waar we wonen, werken, recreëren, zorgen en verzorgd worden. Een onoplettendheid kan al gauw zorgen voor brand en dat kan gevaarlijk zijn voor mens en dier. Weersomstandigheden bepalen in belangrijke mate de kans op brand. Hoe droger de periode, hoe groter het risico op brand.

1. Informatie en communicatie

Om de kans op gevaar aan te duiden gebruiken we kleurcodes.

 

Code Groen / Geel

Op dit moment is het niet erg droog in de natuur. Er is geen grote kans op een, snel uitbreidende, natuurbrand, maar tóch kan het gebeuren!

 

Code Oranje

Het weer is aangenaam, maar het is ook erg droog in de natuur. De kans is aanwezig dat een snel uitbreidende natuurbrand ontstaat. Wees daarom extra alert.

 

Code Rood

Het is lekker weer maar ook érg droog in de natuur. In deze periode is de kans op een natuurbrand extra groot. Bij harde wind is de kans dat een brand uitbreid groot. Terreineigenaren en hulpdiensten zijn extra alert en vragen jouw medewerking om natuurbrand te voorkomen en uw ogen open te houden.

2. Wat kan ik doen om het risico op een natuurbrand te verkleinen?

Wees altijd voorzichtig met vuur. Open vuur (bijvoorbeeld vuurkorf of bbq) mag alleen op de speciale picknick- en vuurplaatsen of met toestemming van de terreineigenaar op een ruim verhard of een zanderig stuk ondergrond. Maak in droge periodes geen open vuur. Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan gebruikte kolen van de bbq of opgehoopt tuinafval (broei) etc..

Vanaf code oranje

 • Stook niet! Ook al heeft u een ontheffing op het stookverbod.

 • Maak geen (kook)vuur in de natuurgebieden.

 • Geen vuurkorven, fakkels, wensballonnen gebruiken of sigaretten roken in het gebied afgeraden in verband met achterblijvende smeulende peuken.

 • Houd waar u bent altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.

 • Parkeer uw auto niet buiten de daarvoor bestemde plekken. De onderkant van de auto kan heet zijn en in hoog en droog gras brand veroorzaken.

Extra opletten

 • Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst (bij spoedeisende / levensbedreigende situaties bel dan 112).

 • Niet overal in de natuur heb je goed bereik met je mobiele telefoon. Help mee door foto’s / films te maken als je een situatie niet vertrouwt of door locatie, persoonskenmerken of bijv. een kenteken te onthouden. Rondom dorpen of nabij grotere wegen is vaak wel beter bereik, neem meteen contact op met hulpdiensten als je iets verdachts hebt gezien.

 • Houd je aan de toegangsregels en ga niet van wegen en paden af.

 • Neem eventueel een gps / wandelApp / topografische kaart mee als je op stap gaat zodat je je beter kunt oriënteren.

3. Wat kan ik doen bij een natuurbrand?

 • Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand. Indien mogelijk naar de openbare weg. Wacht hulp niet af.

 • Blijf uit de rook. Rook is namelijk altijd ongezond.

 • Help andere mensen en kinderen om naar een veilige plek, zoals een openbare weg of groot verhard terrein, te komen.

 • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven. Kijk in je omgeving of er herkenningspunten zijn zoals straatnaamborden, nummers op banken of een nummer van een ANWB paddenstoel.